2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hjälp till internflyktingar i Etiopien

Skörden 2019 blev normal, men såren från föregående år kräver fortfarande stora insatser. Bild: Caritas Internationalis

Skörden 2019 blev normal, men såren från föregående år kräver fortfarande stora insatser. Bild: Caritas Internationalis

Under 2019 förskonades Etiopien från klimatrelaterade problem som den torka som plågat landet under flera år, skriver Caritas Etiopien. Tillräckligt med regn föll och skörden kunde betecknas som normal. Däremot ger det stora antalet av internflyktingar i landet upphov till fortsatta behov av stora hjälpinsatser.

Början till den interna flyktingkrisen i Etiopien står att finna under 2018. Strider mellan folkslag i östra delarna av landet tvingade hundratusentals människor på flykt. Flera sammanstötningar mellan folkslag har sedan följt med fler internflyktingar som följd. FN beräknar antalet internflyktingar i dag till drygt en halv miljon med ytterligare omkring 200 000 som kunnat återvända till sin hemregion, men inte sina hem.

Dessa interna strider fick stora konsekvenser för grundläggande social service. Ännu i dag lider internflyktingarna brist på mat, bostäder, kläder, utbildning och tillgång till rent vatten. Särskilt allvarlig är situationen för barn under 5 år och ammande mödrar. Bristen på rent vatten ökar samtidigt risken för att sjukdomar sprids.

Därtill finns ett stort hjälpbehov bland de samhällen som drabbades av föregående års torka. Många områden utarmades helt av de åren och fortfarande finns där ett stort behov av stöd.

Därför har Caritas Etiopien just startat ett nytt hjälpprogram. Hjälpen till internflyktingarna består av mat och husgeråd, sanitet och sjukvård, bland annat vaccinationer och stöd till kliniker, liksom utsäde och nödbostäder. Möten och platser för försoning ska skapas, så att flyktingarna kan återvända till sina hem.

Samtidigt kommer hjälp också att ges till de familjer som drabbades hårdast av den rad av år med torka som Etiopien just har bakom sig. Totalt siktar Caritas Etiopien på att nå drygt 170 000 människor med sina insatser i år.

Du kan stödja Caritas Etiopien i dess ansträngningar att hjälpa de behövande genom att sätta in en gåva på Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva med ”Etiopien 2020”.

Tack för din gåva!