2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas: Tillgänglig service väg ut ur fattigdom

Med anledning av FN:s Världsdagen för social rättvisa den 20 februari presenterar Caritas Europa i dag sin nya rapport om fattigdom och orättvisor I EU. Rapporten lyfter fram de juridiska och byråkratiska hinder och andra svårigheter som utsatta människor ställs inför när de försöker att få tillgång till bostad, utbildning och vård för barn, arbete och annan grundläggande samhällsservice.

Caritas brukare som försöker att få tillgång till grundläggande service pekar på byråkrati, avsaknaden av begriplig information, strikta regler och formella ansökningskrav som de huvudsakliga hindren att få den. Det saknas också ofta ett personligt och omtänksamt bemötande, vilket får till följd att den service som erbjuds inte uppfyller de sökandes behov. Det gäller inte minst den offentliga arbetsförmedlingen.

För att komma till rätta med detta rekommenderar Caritas Europas rapport EU:s medlemsstater att göra allt för att säkra tillgången till de sociala rättigheter som finns, särskilt för människor i utsatta situationer. EU-kommissionen bör verka för ett utbyte av goda exempel för att åtgärda byråkratiska hinder som begränsar tillgången till samhällsservice. Ett gradvis närmande till allmän tillgång till samhällsservice och minimiinkomst tillsammans med ett skräddarsytt individuellt tillvägagångssätt för att ge samhällsservice är viktiga steg för att på ett effektivt sätt lyfta människor ur fattigdom. Europeiska rådet bör också anta rekommendationer för att detta ska uppnås och övervaka att de efterlevs.

Denna rapport, som bygger på erfarenheter insamlade av Caritas-organisationer i hela EU, uppmanar till sammanhängande åtgärder av EU och dess medlemsstater för att förbättra tillgången till samhällsservice för de mest utsatta människorna. Det är viktigt att människor är medvetna och informerade om sina sociala rättigheter och hur de kan få hjälp genom dem, säger Maria Nyman som är Caritas Europas generalsekreterare.  

Ett starkt socialt EU är en prioritet för EU-kommissionen och den Europeiska sociala pelaren är central för att dit. Dess framgång kommer att bero på engagemanget och bidragen från alla intressenter. Den nya Caritas CARES!-rapporten om fattigdom och orättvisor, som lyfter fram de utmaningar som de flesta utsatta människor ställs inför då de söker tillgång till samhällets service, är ett utmärkt exempel på hur civilsamhällets organisationer på ett framgångsrikt sätt kan bidra till att forma politiken för att minska orättvisor och bekämpa fattigdom. Dess rekommendationer är ett utmärkt bidrag till förberedelsen av aktionsplanen för att genomföra den Europeiska sociala pelaren, säger Nicolas Schmit som är EU-kommissionär för Sysselsättning och sociala rättigheter.

Caritas Europa har åtagit sig att bidra till genomförandet av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter (EPSR), som kungjordes av EU:s institutioner den 17 november 2017 i Göteborg. Att trygga tillgången till bostad, offentlig arbetsförmedling och barnens utbildning och vård, tillsammans med tillgång till en minimiinkomst, är nycklar till att nå EPSR:s mål som är att minska fattigdom och social utslagning i EU.

För att ladda ner Caritas Europas rapport och läsa mera om den klicka här: https://www.caritas.eu/access-to-services/

För att besöka mini-hemsidan "Social rättvisa för jämlikhet i Europa" och läsa de 16  landsrapporterna bakom Caritas Europas rapport klicka här: https://caritascares.eu/