2020 2019 2018 2017 2016 2015

Adventsinsamlingen gav 1,1 miljoner kronor

Den stora sykomoren nära staden Segheneyti är en nationalsymbol i Eritrea. Bild: CAFOD

Den stora sykomoren nära staden Segheneyti är en nationalsymbol i Eritrea. Bild: CAFOD

Stiftets och Caritas Sveriges adventsinsamling till insatser Eritrea har nu definitivt avslutats. Normalt löper insamlingen under hela adventstiden och julen fram till och med Trettondagen. Men bidrag har fortsatt att komma in till den fram tills nu.

Totalt gav denna adventsinsamling 1 093 970 kronor.

På Caritas Sverige riktar vi ett stort tack till alla som bidragit till detta!

Adventsinsamlingen 2019 togs upp för att stödja det projekt i Eritrea som drivs av CAFOD (Caritas England och Wales). Det unga landet har under senare år ofta drabbats av perioder av torka. Det förändrade klimatet är anledningen till att Caritas sedan två år tillbaka driver program för att förbättra jordbrukets motståndskraft mot tider av otillräcklig tillgång till vatten.

Den insatsen tillsammans med andra görs för att förbättra människornas möjligheter att försörja sig och leva fullvärdiga liv.

De insamlade pengarna är nu på väg till Eritrea och ska stödja de insatser som ännu kommer att göras fram till i höst. Totalt under de tre år som projektet då har pågått räknar Caritas med att ha nått omkring 250 000 människor i Eritreas sex administrativa områden.

Ännu en gång tack till alla som generöst delat med sig till denna insamling!