2020 2019 2018 2017 2016 2015

8 februari: Människohandelns offer

Den 8 februari firas den Internationella böndagen för människohandelns offer (International Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking). Skälet till att detta datum valts är att det är den heliga Josefina Bakhitas minnesdag.

Den heliga Josefina kidnappades som mycket ung och såldes som slav. Småningom kom hon på underliga vägar till Italien där hon upptogs i den katolska kyrkan och blev ordenssyster. Hon tjänade sina medmänniskor i 50 år innan Herren tog henne hem till sig den 8 februari 1947.

Heliga Josefina Bakhita

Heliga Josefina Bakhita

Människohandel (trafficking) är ett modernt gissel. Ingen vet med säkerhet hur utbredd en är, men Internationella arbetsrörelsen (ILO) uppskattar att det finns omkring 21 miljoner människor i världen som tvingas till tvångsarbete. Enligt FN är nästan en tredjedel av offren för människohandel barn.

FN definierar människohandel som ”förvärvandet av människor genom otillbörliga medel som våld och bedrägeri med avsikt att utnyttja dem”. Den förekommer under många skepnader: sexuellt utnyttjande och tvångsäktenskap, tvångsarbete och tiggeri, slavarbete i hushåll, barnsoldater, organstöld och mer.

Denna handel förekommer i praktiskt taget alla länder i världen. Den är känd, men rättvisa skipas sällan. I en kartläggning av FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott UNODC undersöktes 136 länder mellan åren 2012-14. Bara 10 procent av dem kunde redovisa tio eller färre fällande domar.

Caritas koordinerar ett nätverk av 45 kristna organisationer som kallas Coatnet. Det kämpar mot människohandel och hjälper dem som överlevt detta moderna slaveri. Caritas Sverige stöder Coatnet och vi har eget arbete mot människohandel. För oss är det en stor, men diskret, insats som omfattar ett 30-tal kvinnor och ett 40-tal barn. Värdefullt för detta arbete är det stöd vi får från Insamlingsstiftelsen Samverkan mot trafficking och Bonifatiuswerk.

 

Lär mer på engelska om den internationella böndagen för människohandelns offer på: https://preghieracontrotratta.org/?lang=en

Vatikanens avdelning för migranter och flyktingar har publicerat pastorala riktlinjer om människohandeln. Du kan läsa dem på nio olika språk genom att klicka på denna länk: https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery/

Läs om Coatnets arbete på deras hemsida genom att klicka här: www.coatnet.org