2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hur hjälpa en utsatt medmänniska?

Fyra konkreta förslag

Över 10 000 personer i Sverige uppskattas leva utan skyddsnät och möjlighet till hjälp från officiella system. Många av dem är kvinnor med barn. Den typ av inkomster som de tidigare kunde få har nu försvunnit. Flera av dem som Caritas har kontakt med har inte kunnat ge sina barn mat på flera dagar.

Oavsett vad man anser om de vuxnas val eller om svensk migrationspolitik är det akut att hjälpa barnen. Det är de som är mest utsatta och utlämnade, men kan inte själva kan påverka sin situation.

Som läget är just nu riskerar utsatta i Sverige att gå hungriga. Vi har möjlighet att hjälpa dem genom att välja att agera enligt något eller några av följande alternativ:

1.   Be för de mest utlämnade och utsatta              

Den första och största möjligheten som alla kristna har är att be. Biskop Anders har för denna insats formulerat en särskild bön. Be bönen här nedan, eller be med egna ord varje dag. Din bönehjälp är ovärderlig. 

2.   Hjälp till med kontaktnummer

Agera för att upprätta ett kontaktnummer i varje församling. Till kontaktnumren kan de ringa som vill engagera sig som frivilliga eller lämna matpaket. Dit kan också de ringa som av olika skäl inte kan eller vågar söka hjälp från de officiella kanalerna.

Du och din församling kan hjälpa till genom att upprätta och bemanna ett sådant nummer i varje församling. Du kan själv anmäla dig till som frivillig för att bidra med mat- eller utdelningshjälp. Krisnumren kommer att läggas upp på Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges med flera hemsidor och Facebook-sidor.

3.   Skänk pengar

Pengar som sätts in på Caritas Sveriges biståndskonto 900-4789 eller swishas till 900 4789 (märk inbetalningen ”Coronakrisens offer”) går oavkortat till de mest utsatta.

4.   Sprid information

Berätta i dina nätverk och på sociala medier om möjligheten att stötta de mest utsatta.

Hör gärna av dig till Caritas Sverige om du vill ha mer information. Tack för din hjälp!

George Joseph                                Pieter van Gylswyk                    Marie Eidem

070-963 4501                                 072-937 1799                              073-514 0939

Bön i coronans tid

Herre Jesus Kristus, korsfäst och uppstånden för vår skull,

se till oss och gör vår nöd till nåd, vår törst till tröst.

Du är oss nära i sjukdom och övergivenhet, ensamhet och sorg,

hjälp oss att öppna vårt hjärta för ditt hjärtas kärlek.

Du har kommit för att hela det sårade och sargade,

låt din helige Ande läka våra sår och vår sjukdom.

Du är oss som närmast när livet är som värst, 

låt hopp och tillit spira upp i vår förtvivlan.

Du hjälper alla dem som vårdar sig om sjuka och döende,

låt ditt ljus lysa för dem och ge dem ny kraft.

Du lider med och i alla som lider och plågas,

ge de lidande del av din barmhärtighet genom oss.

Du har dött på korset för att ge liv åt alla,

ta emot de döda i din eviga härlighet.

Du är vägen, sanningen och livet för alla människor,

låt dem som inte lärt känna dig få möta dig.

Du vill möta oss i alla nödlidande och behövande,

hjälp oss att känna igen och vörda dig i dem.

Du har uppstått till det nya och eviga livet,

hjälp oss att leva så att vi kan få nåden att dela detta liv.

Genom Jesus Kristus vår Herre och Gud.

Här kan du läsa mer om hjälp till utsatta under coronakrisen.