2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Världsdagen för migranter och flyktingar

För 105 året i rad uppmärksammas den katolska Världsdagen för migranter och flyktingar på söndagen den 29 september 2019. Temat för årets världsdag är ”Det handlar inte bara om migranter”.

För att understryka vikten av denna söndag kommer påve Franciskus att fira en mässa på Petersplatsen klockan 10:30. Han inbjuder dessutom oss alla att markera dagen tillsammans med honom genom att stödja våra bröder och systrar som är i behov av vårt stöd.

I sitt budskap för årets världsdag skriver påven:

”Närvaron [bland oss] av migranter och flyktingar – och utsatta människor i allmänhet – är en inbjudan att återupptäcka en del av de oumbärliga dimensioner av vårt kristna liv och humanitet, som riskerar att hamna i skymundan i ett välmående samhälle. Det är därför det inte bara handlar om migranter. När vi bryr oss om dem, bryr vi också om oss själva. När vi tar hand om dem, växer vi alla. När vi lyssnar till dem, ger vi också uttryck för en del av oss själva som vi kanske gömmer, därför att det inte är väl sett i dag.”

Du kan läsa hela påve Franciskus budskap (på engelska) genom att klicka här.

Inom Vatikanen finns en särskild sektion för ”Migranter och flyktingar” som leds direkt av påven själv. Den har en hemsida full med information om olika aspekter av att vara migrant eller flykting och kampen mot människosmuggling. Där kan du hitta fler artiklar om årets världsdag. Du når hemsidan genom att klicka på denna länk: https://migrants-refugees.va

Bland dokumenten finns också en rad videor  som spelats in för årets världsdag. Bland dem en video där påve Franciskus talar om: ”Det handlar inte bara om migranter. Det handlar också om våra rädslor”. Du kan se den genom att klicka på denna länk (italienska och engelska): https://youtu.be/clENQFOxU50