2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Torkan slår även mot Zambia

Bristen på regn har slagit ut stora delar av skörden.     Bild: Caritas Internationalis

Bristen på regn har slagit ut stora delar av skörden. Bild: Caritas Internationalis

För andra året i rad har de viktiga vinterregnen uteblivit i delar av Södra Afrika. Vintern 2018/19 var den torraste på över tre decennier. Namibia rapporterade för två veckor sedan att landet drabbats särskilt hårt. Och nu kommer samma oroande besked från grannlandet Zambia, där 1,7 miljoner människor berörs.

I Zambia är det främst landets södra delar som upplevt långa perioder av torrt väder under december 2018 till mars 2019, då regnen skulle ha kommit. Höga temperaturer har förvärrat situationen. Resultatet har i år visat sig i en 50- till 60-procentig nedgång i skörden av landsortsbefolkningens huvudgröda majs.

Dessutom har torkan haft mycket negativ inverkan på boskapsskötseln. I tider av knapp tillgång på majs är boskapen en försäkring och livlina för småjordbrukarna. Den ger dem tillskott till maten som blivit knapp, liksom möjlighet till extra inkomster. Men i år har brist på bete och vatten slagit hårt mot hjordarna, som också drabbats av olika smittsamma sjukdomar.

Nu beräknar Zambias regering genom sin enhet för hantering av katastrofer (DMMU) att drygt 1,7 miljoner människor i landet berörs av krisen, liksom att de brådskande behöver få hjälp för att klara sitt liv och ha nog att äta. De som drabbats är framför allt befolkningen på landet där de flesta i befolkningen är småjordbrukare och beroende av olika grödor som behöver tillräckligt med regn.

Caritas Zambia har i samarbete med andra Caritas och norska lutherska kyrkans biståndsorganisation påbörjat ett hjälpprogram. Hjälpen distribueras genom stiftens lokala Caritas-organisationer. Hittills är det den livsviktiga maten som delats ut, men man hoppas att snart också komma igång med utdelning av annat som den drabbade befolkningen saknar.

Du kan stödja detta hjälpprogram genom att klicka på Ge en gåva-knappen direkt här på sidan eller sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Du kan också enkelt swisha den till 900 4789. Märk din talong eller överföring med ”Södra Afrika”.  

Tack för din gåva!