2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Religiösa ledare i Kongo om ebola

Samtalen i Goma i östra Kongo Kinshasa.                 Bild: Caritas Kongo

Samtalen i Goma i östra Kongo Kinshasa. Bild: Caritas Kongo

Den pågående ebola-epidemin i Kongo Kinshasa var ämnet för ett rundabordssamtal som inleddes den 11 september 2019 i staden Goma i östra delen av landet. Initiativet till mötet hade kommit från Caritas Kongo och målet som satts upp var att komma fram till ett gemensam ställningstagande från de närvarande religiösa ledarna.

I det interreligiösa samtalet deltog elva trossamfund: de katolska, anglikanska, ortodoxa, protestantiska och evangelikala kyrkorna, liksom representanter från den muslimska gemenskapen.

”Inför den enorma utmaning som ebola-epidemin utgör för Kongo och för den internationella gemenskapen ser vi religiösa ledare, medvetna om vårt ansvar för samhället, att det är brådskande att samlas. Vi måste utvärdera våra bidrag till det svar på epidemin som myndigheterna lagt fast och finna nya vägar att utrota denna sjukdom”, sade den anglikanske biskopen Désiré Mukanirwa i sitt inledningstal.

Efter två dagars överläggningar presenterade dessa ledare en deklaration om fyra punkter:

 • Att fortsätta bistå regeringen i dess åtgärder mot epidemin.
 • Att upplysa alla präster, pastorer, imamer och andra funktionärer om vilka religiösa riter som riskerar att sprida ebola-viruset.
 • Att identifiera religiöst ansvariga som inte tar ebola-viruset på allvar och få dem med i kampen mot epidemin.
 • Att genom upplysning få ett slut på attackerna mot hälsovårdspersonal som kämpar mot spridningen av ebola.

I slutet av augusti i år hade över 1 900 personer dött i den pågående ebola-epidemin i Kongo Kinshasa. Den bröt ut för ett drygt år sedan i provinsen Norra Kivu i östra delen av landet. Spridningen av viruset har ännu inte stoppats och nu har även några enstaka fall registrerats i Uganda och Sydsudan.

Du kan stödja Caritas Kongo i dess kamp mot ebola-epidemin genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva med ”Kongo”. Du kan också ge en gåva direkt på denna hemsida.

Tack för din gåva!

Läs mer om hur Caritas Congos nu ökar sina insatser mot ebola-epidemin genom att klicka här (engelska): https://www.caritas.org/2019/07/ebola-congo/