2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Namibia åter drabbat av svår torka

Torkan i Namibia slår hårt mot småbönderna.               Bild: Caritas Internationalis

Torkan i Namibia slår hårt mot småbönderna. Bild: Caritas Internationalis

Strax innan sommaren i år utlyste Namibias president ett nationellt nödläge på grund av den svåra torka som drabbat alla dess regioner. De för landet livsviktiga regnen under vintermånaderna 2018/19 hade svikit. Sedan dess har läget förvärrats, bland annat på grund av perioder av extremt höga temperaturer och angrepp av skadeinsekter.

Följden har blivit att årets skörd av mahangu (Pennisetum glaucum) i mars och av majs i maj/juni inte ens blivit hälften så stor som under ett normalt år. Det har drabbat framför allt den tredjedel av befolkningen som lever av småjordbruk hårt, liksom deras boskap.

Namibia är inget fattigt land, men inkomstfördelningen är mycket ojämlik. Av landets lilla befolkning på 2,3 miljoner människor (landet är nästan dubbelt så stort som Sverige) beräknas omkring 30 procent vara fattig och hälften av dem lever i svår fattigdom. Det är denna del av befolkningen som nu löper risk att hungra, eftersom tillgången på mat blir allt mer ansträngd.

Nödläget beräknas bestå fram till nästa skörd i mars 2020. För att lindra konsekvenserna har regeringen aktiverat sitt program av utdelning av mat och begärt att få internationellt stöd. Men åtgärderna hittills räcker inte till. Hjälpen till nästan en halv miljon människor saknar fortfarande finansiering.

Därför lanserar nu Caritas Namibia ett eget hjälpprogram som ska genomföras i framför allt de mellersta delarna av landet. Hjälpen riktas i första hand in på särskilt utsatta grupper som havande och ammande kvinnor, äldre som inte uppbär statsstöd, funktionshindrade, föräldralösa barn och människor som lever med HIV/AIDS.

Stödet kommer i ett inledande skede att vara den nu mer än nödvändiga utdelningen av matvaror. Det följs senare upp med undervisning om hur risker vid katastrofer förebyggs. Och som en del av det kommer utbildning i hönsuppfödning att erbjudas. Det ska ske i alla stiften i landet. Totalt räknar Caritas med att nå omkring 110 000 människor med sin hjälp.

Förra gången som Namibia drabbades av torka med lika allvarlig följder var 2013/14. Då kunde Caritas Sverige bistå landet med 400 000 kronor tack vare de gåvor som kommit in.

Nu kan du hjälpa Caritas Namibia i dess arbete genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk insättningen med ”Södra Afrika”. Du kan också ge en gåva direkt på denna hemsida.

Tack för din gåva!