2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Vattenbrist allvarligt hot i östra Ukraina

Caritas på hembesök i buffertzonen.    Bild: Matthieu Alexandre/Caritas Internationalis

Caritas på hembesök i buffertzonen. Bild: Matthieu Alexandre/Caritas Internationalis

Konflikten i östra Ukraina mellan centralregeringen och utbrytargrupper som vill ansluta områden till Ryssland är nu inne på sitt sjätte år. Trots tystnad i medier visar striderna inga tecken på att mattas av. Tvärtom fortsätter bombningarna oförminskat i området som omger den skiljelinje som går mellan de stridande. De orsakar stora skador på viktig civil infrastruktur och hem. Inte minst drabbar de den livsviktiga vattenförsörjningen.

”Kontaktlinjen”, som skiljelinjen mellan de stridande kallas, omges av en buffertzon på bägge sidor. I den zonen bor fortfarande omkring 435 000 människor vars liv av FN och Caritas Ukraina betecknas som ytterst svårt. De har endast begränsad tillgång till vatten, el, mat och bränsle för uppvärmning. Dessutom är deras möjligheter att få hälsovård och social service starkt begränsade.

Därför drar nu såväl FN som Caritas Ukraina igång nya projekt inför den stundande vintern. Det gäller att hjälpa befolkningen i buffertzonen så att de kan vinterbona sina skadade hem. Men ännu viktigare är att säkra tillgången till vatten såväl för hushållsbehov som för att trygga sanitära och hygieniska förhållanden. Enligt Caritas Ukraina saknar 72 procent av befolkningen i de 85 orter i zonen som man undersökt tillgång till vattennätet. I ytterligare 23 orter var det enda vatten som fanns sådant som kunde fås på flaska.

Nu vädjar Caritas Ukraina om stöd till detta projekt för att säkra tillgången till vatten för befolkningen i buffertzonen. Du kan hjälpa till genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva med ”Ukraina 2019”.

Tack för din gåva!

Caritas Ukraina har gjort denna sammanställning av några av de följder som de drygt fem år av konflikt i östra delen av landet har inneburit:

  • 5,2 miljoner människor är berörda av konflikten.
  • 3,5 miljoner är i behov av hjälp.
  • 1,4 miljoner människor är internflyktingar.
  • Hittills har konflikten skördat 3 300 civila liv och skadat mer än 9 000.
  • Sedan maj 2014 har Caritas Ukraina kunnat hjälpa 620 000 människor som påverkats av konflikten.

Du kan se en bildutställning om buffertzonen som Caritas Ukraina gjort (på ukrainska och engelska) genom att klicka här.