2020 2019 2018 2017 2016 2015

Thailändskt besök hos Caritas Sverige

Den 30 september 2019 kunde Caritas Sverige ta emot en delegation från Thailand för en gemensam diskussion kring frågor som rör migration.

I delegationen ingick representanter från thailändska utrikes-, arbets- inrikes-, social-, hälso- och utbildningsdepartementen samt en rad myndigheter bland dem Byrån för immigration.

Samtalet berörde migrationens verklighet i dagens Sverige, hur asylsökande tas emot och vad som händer med andra migranter som kommer hit. Dessutom berördes barnens situation i asylprocessen och hur de behandlas när ett återvändande blir aktuellt.

Besöket koordinerades av Thailands ambassad i Sverige.

Aunchalee Duangkaew och Soramongkhon Mangalasiri tillsammans med Caritas Sveriges George Joseph.

Aunchalee Duangkaew och Soramongkhon Mangalasiri tillsammans med Caritas Sveriges George Joseph.