2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sydsudans biskopar: ”Lyssna till folkets röst”

Bild: Paul Jeffrey/Caritas Internationalis

Bild: Paul Jeffrey/Caritas Internationalis

Den 12 november i år är sista dagen för bildandet av en ny övergångsregering i Sydsudan. Det är en del av den senaste fredsöverenskommelsen från september 2018 som ännu håller. Med en knapp månad kvar uppmanar nu Sydsudans biskopskonferens politikerna att värna freden och rättvisan.

”Det har förts en nationell dialog och en rapport har offentliggjorts. Den lyfter fram de vanliga medborgarnas bekymmer och oro. Folket har talat. Låt deras röst bli hörd och respekterad. Genomför deras önskningar”, skriver biskoparna i sitt uttalande.

Biskoparna understryker att deras fokus inte är politiskt. I stället vill de lyfta fram människans värdighet. Den måste försvaras i ett Sydsudan där lidandet fortsätter och den humanitära tragedin förvärras av ekonomins kollaps och det fortsatta våldet.

”En ny regering kommer bara att äga legitimitet om den löser konflikten i landet och sörjer för att folket får fred, rättvisa, säkerhet, grundläggande stöd och ett gott ledarskap.”

Samtidigt oroas biskoparna av att fruktan fortsätter att genomsyra alla parternas ledare, en fruktan som de ser sprids till befolkningen.

”Den får inte leda till att giftig skam leder till förnekelse och överslätande. Ansvaret för att vårt land har förstörts av våld och korruption måste axlas. Förlåtelse är alltid möjlig, men den kräver ånger.”

Du kan läsa biskoparnas hela herdabrev (på engelska) genom att klicka här.

Behovet av hjälp är mycket stort i Sydsudan. Caritas Sverige har under de senaste fem åren kunnat förmedla många gåvor för att bistå Caritas Sydsudan i dess arbete för att lindra befolkningens nöd.

Du kan hjälpa genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 och märka talongen med ”Sydsudan” eller swisha den till 900 4789 och märka den på samma sätt. Du kan också ge ditt stöd direkt på denna hemsida genom att klicka på ”Ge en gåva”.

Tack för din gåva!