2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas: ”Skriv under Malta-avtalet”

Strand vid Medelhavet.                     Bild: Caritas Internationalis

Strand vid Medelhavet. Bild: Caritas Internationalis

Caritas Sverige tillsammans med Caritas Europa uppmanar Sverige och övriga medlemsstater i EU att underteckna det avtal om landstigning och omplacering (relocation) av asylsökande som räddats i centrala Medelhavet som nåddes i Malta den 23 september i år. Avtalet slöts mellan Frankrike, Tyskland, Italien och Malta. Det kommer nu att läggas fram för EU-ministrarna som träffas då Rådet för rättsliga och inrikes frågor möts den 7-8 oktober i Luxemburg.

Caritas är väl medvetet om att viktiga luckor kvarstår, men ser ändå avtalet som ett första steg mot mer solidaritet och ansvarsfördelning mellan EU:s medlemsstater när det gäller att snabbt få i land asylsökande som räddats till sjöss och omplacera dem till en säker plats. Den nya mekanismen kan bli en lösning på den avsaknad av politisk vilja mellan medlemsstaterna som visar sig varje gång ett fartyg med desperata människor ombord söker efter en hamn för avstigning.

Caritas påminner samtidigt om att rädda liv till sjöss är en moralisk och rättslig förpliktelse, liksom att det krävs ytterligare insatser för att uppnå hållbar och varaktig solidaritet och ansvarsfördelning inom asylområdet i hela Europa. Den viktigaste vägen framåt är att få till stånd en översyn av det bristfälliga Dublinsystemet.

Caritas Sverige uppvaktade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i denna fråga den 4 oktober.