2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

17 oktober: ”Lyft människor ur fattigdomen”

Bild: Tommy Trenchard/Caritas Internationalis

Bild: Tommy Trenchard/Caritas Internationalis

Varje år den 17 oktober firas Internationella dagen för utrotande av fattigdom runt hela världen för att uppmärksamma den globala fattigdomen. Inför firandet i år uppmanar Caritas Sverige tillsammans med Caritas Europa den nya Europeiska kommissionen att vidta åtgärder mot fattigdom, ojämlikhet och socialt utanförskap under sitt mandat. 

Att bekämpandet av fattigdom är en prioritering i de politiska riktlinjerna (läs dem på: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf) för den nya Europeiska kommissionen är ett tecken som inger hopp för de över 112 miljoner personer som drabbats av fattigdom eller social marginalisering i Europa. Och nu är det dags att göra verklighet av de orden.

Den nya EU kommissionens avsikt att inrikta den europeiska planeringsterminen på att integreras med målen för hållbar utveckling är en lovande strategi. Men samtidigt är det nödvändigt att personer som själva drabbats av fattigdom deltar i utformningen av politiken som ska att utveckla eller förbättra de tjänster som motsvarar deras behov. Caritas har åtagit sig att fortsätta att underlätta detta genom att engagera människor i politiska processer som påverkar dem direkt.

Den Internationella dagen för utrotande av fattigdom erkändes officiellt av FN år 1992, men grunden för dagen är händelser som ägde rum i Paris år 1987. Då samlades 100 000 människor under ledning av fader Joseph Wresinski, grundaren av den internationella rörelsen ”ATD Fjärde Världen”, för att hedra offren för fattigdom, svält, våld och rädsla.