2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nytt särtryck av Common Home-rapporten

Caritas Europa nya rapport Common Home – Migration and Development in Europe and Beyond publicerades den 5 november i år. Du kan ladda ner såväl en sammanfattning som hela rapporten från den här hemsidan (se artikel den 5 november). Nu finns också ett särtryck tillgängligt som innehåller slutsatserna och alla de rekommendationer som rapporten mynnar ut i.

Du kan ladda ner detta särtryck som pdf genom att klicka här.

Caritas rapport identifierar en rad policyhinder och strukturella hinder som hindrar migration och samhällen att förverkliga en allt omfattande mänsklig utveckling. Den lyfter också fram de bidrag som migrationen och migranterna ger och har gett till våra samhällens utveckling och välmående. Och den förespråkar lagar och strukturer som främjar en allt omfattande mänsklig utveckling, skapar solidaritet och skyddar mänskliga rättigheter och människans värdighet i Europa och på global nivå.

Du kan se en video som presenterar rapporten genom att klicka på denna länk: https://youtu.be/vBAZGJ9EjMQ