2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Eko från Amazonassynoden

Bild: Marcella Haddad/Caritas Internationalis

Bild: Marcella Haddad/Caritas Internationalis

Biskopssynoden för pan-Amazonasregionen (”Amazonassynoden”) har nu avslutats. Den sammankallades av påve Franciskus vid Angelusbönen i oktober 2017 för att finna nya vägar för ”evangelisationen av Guds folk i regionen” och för en ”fullödig ekologi”. Den sammanträdde i Rom mellan den 6 och 27 oktober i år.

Under synoden diskuterades bland annat:

  • ursprungsfolkens rättigheter och kultur,
  • fattigdomen,
  • klimatförändringarnas och gruvindustrins påverkan
  • och kyrkans roll.

Synoden tog under sitt arbete en rad beslut, av vilka några är hett omdiskuterade, och den mynnade ut i ett avslutande dokument som förelades påven. Om och när påven godkänner det, så kommer det att skickas tillbaka till de lokala kyrkorna för deras godkännande.

Sedan våren 2015 koordinerar REPAM (Pan-Amazonas kyrkliga nätverk) den katolska kyrkans arbete i Amazonasregionen. Den omfattar cirka 6 miljoner km2 med en befolkning på 2,8 miljoner människor som talar omkring 240 olika språk. Nio länder har del i regionen.

Inför synodens öppnande publicerade Caritas Internationalis ett rikt material med bilder och berättelser om ett par av de ämnen som skulle tas upp till diskussion: ”Livet i skogen”, ”Kampen för rättigheter” och ”Stadsliv kontra rural identitet”. Du kan se detta material (på engelska) genom att klicka på denna länk: https://www.caritas.org/2019/10/voices-from-the-amazon/

Efter synodens avslutande publicerades en sammanfattande text om den sedd ut ett Caritasperspektiv. Du kan läsa den reflektionen (på engelska) genom att klicka på denna länk: https://www.caritas.org/2019/11/ecological-conversion/