2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Adventsinsamlingen 2019 till Eritrea

Den stora sykomoren nära staden Segheneyti är en nationalsymbol.   Bild: CAFOD

Den stora sykomoren nära staden Segheneyti är en nationalsymbol. Bild: CAFOD

Den unga republiken Eritrea har under senare år återkommande drabbats av perioder av torka. Bakom ligger klimatförändringarna som förstärker de naturligt återkommande variationerna i väderleken. Åren med torka slår särskilt hårt mot jordbruket som ännu står för omkring en femtedel av landets ekonomi. Under senare år har de andra delarna av ekonomin – industri och tjänster – vuxit betydligt. Men också inom dem hindras tillväxten av de ibland små regnmängderna.

Det förändrade klimatet och jordbrukets sårbarhet är anledningar till att Caritas sedan 2017 driver insatser i landet för att förbättra jordbrukets motståndskraft mot tider av otillräcklig tillgång till vatten. Metoderna som introduceras är väl utprovade, ekologiskt hållbara och motståndskraftiga mot torka.

Dessutom förstärker insatserna befolkningens tillgång till rent vatten bland annat genom att nya borrar borras och gamla restaureras. 

Avsikten med dessa insatser och andra som görs är att alla tillsammans ska förbättra människornas liv i allmänhet och vara en hjälp för dem att leva fullvärdiga liv.

Caritas program i Eritrea påbörjades för 2017 och insatserna görs i alla Eritreas sex administrativa områden. Målet för dem är att nå omkring 250 000 människor under de totalt tre år de pågår.

Årets adventsinsamling till Eritrea startar den 1:a advent med stiftskollekten till det karitativa arbetet. Förutom att bidra till den kan du ända fram till Trettondagen skicka in en gåva till insamlingen till biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk talongen eller överföringen med ”Advent 2019”.

Du kan också ge en gåva direkt här på hemsidan genom att klicka på ”Ge en gåva” och scrolla fram ”Adventsinsamlingen 2019”.

Tack för din gåva!

 

Du kan ladda ner adventsaffischen genom att klicka här

och du kan ladda ner adventsbrevet genom att klicka här.