2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Kyrkor fortsatt stängda i Sri Lanka

I en rapport daterad den 7 maj skriver Caritas Sri Lanka att alla katolska kyrkor i landet fortsätter att vara stängda efter påskdagens terrorattacker. I stället för mässan i hemkyrkan kunde den lankesiska katolikerna i söndags se en teve-sänd mässa med ärkebiskop Malcolm kardinal Ranjiths från hans privata kapell.

Ytterligare hot har framförts efter påsksöndagens attacker och därför kommer alla katolska kyrkor och skolor i hela Sri Lanka att tills vidare hållas stängda. Däremot har vissa statliga skolor öppnat och myndigheterna räknar med att alla dess skolor ska vara öppna per den 13 maj.

Bostadsministeriet rapporterar att renoveringen och återuppbyggnaden av drabbade kyrkor har kommit igång under dess ledning. Arbetet på den värst drabbade kyrkan, Saint Sebastian i Negombo, inleddes redan den 3 maj.

Caritas Sri Lanka är sedan påsken i gång med en rad åtgärder för familjerna som på olika sätt drabbades av terrorattackerna. I första hand inbegriper de:

  • Hälsovård: Hjälp med mediciner och utrustning till sjukhus.
  • Psykosocialt stöd: Samtal och rådgivning för att stödja offrens familjemedlemmar. Kommer att pågå under lång tid.
  • Pastoralt stöd: Ett antal grupper av präster och ordenssystrar har mobiliserats för att besöka drabbade familjer i deras hem med andligt stöd och tröst.
  • Utbildning: Utbildningsstöd kommer att ges barnen i de drabbade familjerna. Kommer också att pågå under lång tid.

För att kunna utföra allt detta behöver Caritas Sri Lanka stöd och i vårt stift togs en stiftskollekt upp söndagen den 12 maj i år.

Du kan fortsatt stödja Caritas Sri Lankas arbete för att hjälpa de överlevande och offrens familjer genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789 och märka talongen med ”Sri Lanka”. Du kan också swisha gåvan till 900 4789 eller ge den direkt här på hemsidan.

Tack för din gåva!