2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

”Kärlekstjänstens ursprung är Gud själv”

Påve Franciskus vid audiensen med Caritas.                       Bild: Vatican News

Påve Franciskus vid audiensen med Caritas. Bild: Vatican News

Den 24 till 28 maj i år höll Caritas Internationalis sin 21:a generalförsamling i Rom under mottot ”En mänsklig familj. Ett gemensamt hem”. Vid mötet var mer än 150 av de drygt 160 nationella Caritas som är medlemmar i organisationen närvarande genom de nästan 450 delegaterna. Generalförsamlingen hålls vad fjärde år för att se över gjorda framsteg och dra upp nya riktlinjer för de kommande åren.

Måndagen den 27 maj bjöd påve Franciskus in alla deltagarna till en audiens i Vatikanen. Och han underströk då att vår kärlekstjänst är mer än bara ett sätt för oss att ge något för att stilla vårt samvete. ”Kärlekstjänsten (caritas) har sitt ursprung i Gud själv och han är dess innersta väsen:”

Förutom ”kärlekstjänsten” inbjöd påven Caritas-deltagarna att reflektera över ”fullödig utveckling” och ”gemenskap”.

Kärlekstjänsten måste välja den fullödiga utvecklingens logik som ett motmedel till likgiltighetens slit-och-släng kultur, sade påve Franciskus. ”De fattiga är framför allt personer och bakom deras ansikten finns Kristi eget ansikte.”

Därtill är det gemenskapen i Kristus och i kyrkan som driver på, ledsagar och stöttar kärlekstjänsten. ”På så vis blir kärlekstjänsten ett synligt verktyg för den gemenskap som är central för Kyrkan och definierar dess innersta väsen.”

 

För att läsa hela påve Franciskus budskap vid audiensen med deltagarna i Caritas Internationalis generalförsamling klicka här (engelska): http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/05/27/190527e.html