2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Förlängd och utökad krishjälp till Sydsudan

Flygfoto över Juba i Sydsudan. Foto: Caritas Internationalis

Flygfoto över Juba i Sydsudan. Foto: Caritas Internationalis

De katolska biskoparna i Sydsudan vädjar om mer nödhjälp till de utsatta människorna i Sydsudan. Vid en biskopskonferens i slutet av februari beslutade man att förlänga Caritas Internationalis offentliga nödhjälpsinsamling och konkreta nödhjälpsinsatser för de lidande människorna i landet.

Även om de stridande parterna i Sydsudan har kommit överens om viktiga nyckelfrågor fortsätter konflikten och miljoner människor befinner sig därför fortfarande i flyktingläger i landet. På grund av torka och uteblivna skördar är ungefär 5,2 miljoner människor nu i akut behov av mat och förnödenheter. Siffrorna är färska och grundar sig på uppgifter från det första kvartalet i år.

Ekonomin i Sydsudan är sedan länge mycket ansträngd och har sedan 2017 i princip kollapsat i krigets spår. En kraftig inflation gör att människor inte har råd att köpa tillräckligt med mat och detta förvärrar situationen ytterligare för befolkningen. Fler människor än någonsin drabbas nu av undernäring och direkt svält.

Du kan hjälpa

De katolska biskoparna ber nu om snabb hjälp från alla medlemsländer inom Caritas Internationalis nätverk. Biskoparna konstaterar att nöden visserligen är stor och utbredd i många länder, men situationen i Sydsudan är verkligen extraordinär. I Sverige har vi bestämt att vår fasteinsamling i år går just till Sydsudan. Det ger oss en mycket bra möjlighet att hjälpa människorna i Sydsudan i denna stora nöd.

Läs mer om Sydsudan och vårt engagemang där

Du kan enkelt ge en gåva till befolkningen i Sydsudan genom att använda vårt biståndskonto bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789. Du kan även ge en gåva direkt här på vår webbsida. Märk din gåva ”Fastan 2019”.

Tack för din gåva!