2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Adventsinsamlingen gav 1,3 miljoner kronor

Signaturbilden för adventsinsamlingen till Venezuelas barn. Foto: Caritas Internationalis

Signaturbilden för adventsinsamlingen till Venezuelas barn. Foto: Caritas Internationalis

Adventsinsamlingen gav 1,3 miljoner kronor

Stiftets och Caritas Sveriges adventsinsamling till Caritas Venezuela har nu definitivt avslutats. Normalt löper insamlingen under hela adventstiden och julen fram till och med Trettondagen. Men den här gången dröjde några kollekter och därför har den fått fortsätta fram tills nu för bidrag som var avsedda för den.

Totalt gav denna adventsinsamling 1 320 049 kronor.

På Caritas Sverige riktar vi ett stort tack till alla som bidragit till detta!

Adventsinsamlingen 2018 togs upp för att stödja Caritas Venezuela i dess arbete för att hjälpa den hårt prövade befolkningen – och särskilt barnen – i landet. Dess tema var ”Vad ni har gjort för en av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig”. Det temat valdes, därför att efter år av misskött ekonomi lever i dag i princip hela befolkningen i fattigdom och bristen på mat är stor.

Hårdast drabbade är barnen och i delar av Venezuela har deras undernäring nått katastrofala nivåer. Mer än hälften av barnen i de områden av landet som Caritas Venezuela övervakar lider av någon grad av undernäring.

De insamlade pengarna ska nu skickas till Caritas Venezuela som är den enda hjälporganisation som kan verka öppet i landet. Deras hjälpprogram med bland annat mat, mediciner och hälsovård är av yttersta vikt för de hårt drabbade människorna i det krisdrabbade landet.

 

Ännu en gång tack till alla som generöst delat med sig till denna insamling.