2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ställningstagande på Internationella flyktingdagen 20 juni

Flyktingmottagning på Lesbos.             Bild: Lefteris Partsalis/Caritas Schweiz

Flyktingmottagning på Lesbos. Bild: Lefteris Partsalis/Caritas Schweiz

”Solidaritet med migranter och flyktingar bör hyllas, inte kriminaliseras”

 

På internationella flyktingdagen den 20 juni uppmanar Caritas Europa, där Caritas Sverige är en av de 49 medlemmarna, de europeiska ledarna att stå fasta vid sina grundläggande värderingar och välkomna migranter och flyktingar med värdighet och solidaritet.

I en tid när nästan 70 miljoner människor i världen har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikter eller våld behövs ett välkomnande Europa mer än någonsin. Dessvärre har den så kallade kriminaliseringen av solidaritet brett ut sig i Europa i en kontext av striktare invandringspolitik och ingrepp mot irreguljär migration.

”Att visa medmänsklighet och omsorg om migranter och flyktingar som är i djup nöd eller utsatta situationer bör hyllas i stället för att kriminaliseras”, säger Maria Nyman som är generalsekreterare för Caritas Europa. ”I en anda av broderskap och solidaritet har vi alla ansvar för att se till att allas mänskliga rättigheter respekteras.”

Caritas Europas nätverk har i ökande grad blivit vittne till en trend som stigmatiserar och kriminaliserar den humanitära hjälp som organisationer och frivilliga har gett migranter i nöd.

Exempel är fall där polisen trakasserar volontärer som tillhandahåller mat och erbjuder dusch till utblottade migranter i Calais, medborgare inför rätta för att de gett skydd åt asylsökande i Belgien och lagföring av frivilligorganisationers personal för att de utfört räddningsuppdrag längs Italiens och Maltas kuster. Caritas rapporterar liknande erfarenheter i andra länder som Schweiz, Grekland, Ungern, Serbien och Spanien för att bara nämna några.

”Humanitära räddningar är inte kriminella, men de inte heller heroiska. De är nödvändiga”, säger Seán Binder, 25 år, som är en volontär som tillbringat 106 dagar frihetsberövad före rättegång i Grekland. Han anklagas för smuggling och andra brott för det humanitära stöd han gett till migranter på Lesbos. Han väntar för närvarande på sin rättegång där han kan dömas till ett 25-årigt fängelsestraff om han fälls.

Den nuvarande fientliga miljön dämpar solidariteten, vilket i sin tur ger ytterligare bränsle till en giftig och negativ debatt om migration. Utöver de direkta negativa effekterna detta har på livet för migranter och flyktingar är en kriminalisering av solidariteten dessutom farlig för demokratin, eftersom den urholkar den sociala sammanhållningen och hotar vår mänsklighet.

På denna internationella flyktingdag uppmanar Caritas Europa de europeiska beslutsfattarna att se till att deras lagstiftning mot människosmuggling och -handel inte otillbörligt leder till en kriminalisering av det humanitära stöd som ges till migranter och flyktingar. I stället bör de stödja det civila samhället och främja ett välkomnande Europa som sätter solidaritet, möten och respekt i centrum för all politik. Handlingar av solidaritet för att säkra respekten för migranters och flyktingars rättigheter och värdighet bör applåderas och uppmuntras, inte kriminaliseras.

För mer information kontakta (engelska):

Leïla Boudeux, Policy & Advocacy Officer på Caritas Europa: +32 2 235 26 55

Leticia Lozano, kommunikatör på Caritas Europa: +32 2 235 26 54