2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Fasteinsamlingen nådde 1,8 miljoner kronor

Förbättrat liv på landsbygden och säkrad tillgång till mat är fokus i Caritas Sydsudans program. Bild: Caritas Internationalis

Förbättrat liv på landsbygden och säkrad tillgång till mat är fokus i Caritas Sydsudans program. Bild: Caritas Internationalis

Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts fasteinsamling till förmån för Caritas Sydsudans arbete med att bistå dem som lider av den väpnade konflikten i landet är avslutad.

Insamlingen nådde 1 781 283 kronor, vilket är ett mycket glädjande resultat.

                     Ett stort tack till er alla som bidragit till detta!

Insamlingens gåvor plus de som redan innan kommit in till Caritas Sverige är nu på väg ner till Caritas Sydsudan för att stödja dess insatser. De behövs på ett särskilt sett just nu när sommarens regntid har börjat. De månader som ligger framför kallas för ”the lean season” (den magra säsongen), eftersom förråden av förra årets skörd är i botten samtidigt som den nya skörden dröjer till mitten/slutet av augusti.

Caritas Sydsudans program för hjälp som nu sätts in utförs i alla landets sju katolska stift med avsikten att bidra till ett värdigt liv för människorna där. Programmet omfattar insatser för:

  • Att förbättra tillgången till mat.
  • Att förbättra livsuppehället för lantbrukare och deras familjer genom att frö, plantor och jordbruksredskap delas ut.
  • Att förbättra de bostäder som finns eller bygga nya.
  • Att fortsätta arbetet för fred och försoning.

Totalt räknar Caritas Sydsudan kunna hjälpa drygt 22 000 hushåll eller nästan 125 000 människor med sitt program som ska pågå under tre år. Särskilt siktar man på att nå de mest utsatta i befolkningen.

 

Den interna konflikten i Sydsudan visar inga tecken på att mattas av och våra lidande systrar och bröder där behöver fortsatt att vi bär dem i våra böner. De behöver också materiell hjälp. Du kan fortsätta att hjälpa dem genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swish-numret 900 4789. Märk din gåva med ”Sydsudan 2019”.

Tack till er alla som hjälper de lidande i Sydsudan!