2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Aleppo reser sig sakta ur askan

Efter nästan åtta års krig börjar nu människorna i Aleppo så sakta fokusera på framtiden. Kriget i Syrien har skördat hundratusentals dödsoffer och lagt många städer i ruiner. I dag är mer än 12 miljoner människor på flykt och drygt 13 miljoner människor är i stort behov av hjälp och understöd i olika former.

Lidandet i Aleppo är fortfarande enormt. Staden är till stora delar förstörd. Nästan hälften av alla byggnader har skadats eller förstörts och infrastrukturen är raserad. Även om de direkta stridigheterna upphörde 2016 har människornas situation i staden bara gradvis förbättras. Fortfarande hörs granatkastare i de västra delarna av Aleppo, men arbetet med att bygga upp staden pågår och sakta men säkert börjar en tro på en framtid att formas.

 

Vardagslivet böjar sakta återvända till Aleppo

Vardagslivet böjar sakta återvända till Aleppo

Återuppbyggnad kan ta tid...

Återuppbyggnad kan ta tid...

I samarbete med Caritas Syrien

Caritas Syrien har hela tiden varit verksamma i Aleppo och det är via dem som vi på Caritas Sverige slussar de inkomna gåvorna till de behövande i staden. Caritas Syrien har drygt 100 personer anställda som arbetar i Aleppo.

Nu har hjälparbetet sakta börjat ändra karaktär från direkta hjälpinsatser till att mer handla om återuppbyggnad av staden och att ge stöd i form av ”vanlig” sjukvård, att bygga upp en mer regelbunden undervisning i skolorna och att ge stöd till de äldre som ofta glöms bort. Ett annat exempel på en insats som är mer ”normal” är att Caritas Syrien nu fått igång en fungerande cancervård vid sjukhuset i Aleppo.

Nuvarande hjälpverksamhet i Aleppo

Situationen i Aleppo har alltså blivit mer stabil för människorna där. Men det finns undantag. I de västra förorterna finns två områden, ”Al Zahraa” och ”Rashideen” där väpnade grupper fortfarande håller sina ställningar och emellanåt attackerar närliggande områden med granatkastare. Men förutom detta undantag betecknar Caritas Syrien situationen som kontrollerad och stabil och hjälparbetarna kan i princip röra sig obehindrat i staden.

Den nuvarande hjälpverksamheten kan delas i följande delar:

Hälsa. Operationer behövs i stor omfattning, men är väldigt dyra. Det finns bra och väl utrustade sjukhus i Aleppo även om det behöver byggas upp fler sjukvårdsinrättningar som förstörts i kriget. Det finns för få sjukhusplatser och det som görs på de sjukhus som finns är som sagt var väldigt kostsamt. Behovet av dialysmaskiner är också stort.

Mediciner. De mediciner som finns är mycket dyra, speciellt om man sätter priserna i relation till den genomsnittliga inkomsten i landet. Caritas Syrien driver flera apotek, men det behövs fler subventionerade mediciner, till exempel cancermediciner och olika kroniska mediciner för äldre.

Hyror. Nu när de direkta stridigheterna lagt sig börjar huspriser och hyror att skjuta i höjden. Här behövs medel så att människor kan ha råd med att bo någonstans och slippa bli hemlösa.

Mat. Mat och andra förnödenheter har blivit extremt dyrt i Syrien. Organisationer som UNCHR och ICRC ställer därför fortfarande samman matpaket som de delar ut. Matpaketen innehåller det allra nödvändigaste som ris, olja, bönor och linser samt socker och hygienartiklar. Problemet med matpaketen är att de delas ut till alla utan urskillning. Caritas ser att de allra fattigaste och ensamma äldre inte kommer åt matpaketen. Därför har Caritas börjat med en uppsökande verksamhet till dessa svagaste grupper så att de också får ta del av mat, mediciner och andra förnödenheter.

Distriktet Jabal Badro. I Aleppos utkanter ligger ett område som nästan helt har utplånats av kriget. Innan konflikten började var innevånarna där mycket fattiga och det var redan då ett utsatt område. Invånarna tjänade sitt uppehälle genom att samla skräp och avfall som de sedan sålde vidare.  Caritas Syrien har upprättat ett center här som fungerar sedan början av 2017. Detta center har blivit en viktig knutpunkt både för innevånarna, men även för Caritas verksamhet i området.

Sammanfattningsvis har Caritas Syriens hjälpverksamhet gått mer från akuta åtgärder till att bli åtgärder som stärker människornas möjligheter att åter bli självförsörjande så att staden blir en fungerande livsmiljö igen. Möjligen då med undantag för området Jabal Badro som är så pass förött och fattigt att hjälpen där fortfarande är mer av katastrofhjälpskaraktär.

Caritas Sverige den största gåvogivaren av alla

Caritas Sverige har hittills bidragit med mest pengar till återuppbyggnaden av Aleppo av alla Caritas Internationalis medlemsorganisationer. Sedan våren 2014 har Caritas Sverige regelbundet samlat in och skänkt pengar till Syrien och Aleppo. Den absolut största insamlingen skedde vid fasteinsamlingen 2018 då drygt 2,5 miljoner kronor skänktes av landets församlingar.

Hittills har drygt 4 miljoner kronor skänkts av Caritas Sverige till Syrien, främst för insatser i Aleppo. Pengar har även slussats direkt till ett skolprojekt i Aleppo som gett hundratals barn möjlighet att få gå i skolan. Caritas Sveriges bidragskonto är fortsatt öppet för gåvor som skänks till Aleppo och pengar kommer fortfarande in från enskilda individer.

Aleppo reser sig så sakta ur askan. Människorna där börjar se en framtid.

Även om situationen i Aleppo har blivit mer stabil är hjälpbehovet fortsatt enormt. Du kan göra en insats för att bistå dem genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Syrien 2019”. Du kan också ”swisha” en gåva till 900 4789 och märka det med samma ord eller swisha direkt här från webbsidan.

Tack för din gåva!