2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Miljö och människovärde i fara i Brasilien

Brasilien hotas att förvandlas till en diktatur

Brasilien hotas att förvandlas till en diktatur

För ett tag sedan kom ett brev till samtliga Caritasorganisationer från Caritas Brasileira. Brevet var som ett nödrop om den allt mer försämrade politiska situationen i Brasilien. Sedan 2013 har den politiska scenen i landet kännetecknats av kaos, skandaler och korruption. Men sedan den nuvarande presidenten, Jair Bolsonaro, tillträdde den 28 oktober har situationen för demokratin och de utsatta i samhället drastiskt förvärrats. 

De grupper i civilsamhället som arbetar med demokratifrågor och mänskliga rättigheter har på senare tid upplevt hur de kraftigt motarbetas av president Bolsonaros politik. Tumskruvarna dras åt. Attityden mot såväl katolska kyrkan som civilsamhället har hårdnat. Presidentens nya ministrar kommer från militären och de rika ägarna i jordbruksindustrin och dessutom hämtar Bosonaro politiskt stöd från partierna längst ute på högerkanten. De poster och institutioner som hanterar juridiska frågor och säkerhetsfrågor har president Bolsonaro helt enkelt lagt beslag på och de är nu tillsatta av hans egna närmaste män.

I fyra konkreta punkter varnar nu Caritas Brasileira för att de mänskliga rättigheterna är i farozonen:

* Man manöverar politiskt för att sänka straffåldern som i dag är drygt 18 år samt för att införa dödsstraff

* Man stiftar lagar för att få undan ursprungsbefolkningen från regnskogar som ska huggas ner och förvandlas till åkermark

* Man tänker försämra de mänskliga rättigheterna för minoriteter och andra sårbara grupper

* Man siktar in sig på att brännmärka organisationer och institutioner som sedan länge arbetat med sociala frågor

Civilsamhället är i fara

Caritas i Brasilien står hela tiden i tät kontakt med likasinnande organisationer och alla upplever samma sak: rädslan är stor för att civilsamhällets aktörer ska slås ut och att aktörer för de mänskliga rättigheterna kan komma att fängslas. Det står helt klart att Brasilien nu håller på att förändras av krafter på den yttersta högerkanten. Sårbara grupper med fattiga och utslagna människor och de med mörk hudfärg är nu i fara och människor får redan utstå verbala attacker av företrädare av Bolsonaros regering.

Omvärlden måste följa utvecklingen i Brasilien noga och vara beredda på att sätta press på den brasilianska regeringen med tanke på vad som håller på att hända med regnskogarna och de mänskliga rättigheterna.