2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Vänskapsvandring för integration

Bönestund under vänskapsvandringen.                  Bild: Pieter van Gylswyk

Bönestund under vänskapsvandringen. Bild: Pieter van Gylswyk

Under en vacker, varm och solig lördag den 24 augusti 2019 ägde en vänskapsvandring rum i Mariebergsskogen i Karlstad. Vandringen organiserades av Caritas Sverige tillsammans med Karlstads stift. 

Tillsammans med Karlstads stift har Caritas organiserat ett antal av dessa så kallade vänskapsvandringar. De är ett sätt att få människor att mötas och uppmärksamma vikten av integration och möten, också ekumeniska och interreligiösa. De startade som svar på migrationskrisen 2015 och har också blivit en del av det större projektet Share the Journey (#sharejourney), ett tvåårigt global projekt som Caritas Internationalis genomför runt om i världen i syfte att lyfta fram migrationsfrågorna. 

Vi var mycket glada att vår kardinal Anders Arborelius och biskop Sören Dalevi av Karlstad kunde ta tiden att följa oss på denna vänskapsvandring. Biskop Sören Dalevi sade att han trodde på att hitta arenor där vi kan träffas och lär känna varandra. Människor med olika bakgrund, olika förutsättningar och olika tro. En sådan vänskapsvandring kan vara en sådan arena. ”När människor möts som vänner och gör något tillsammans, även om det är i all anspråkslöshet, bidrar det till att skapa samförstånd över alla gränser”, sade kardinal Anders Arborelius. 

På vägen stannade vi för att be böner som främjar tanken om vänskap och förståelse och programmet slutade med en andakt i Acksjöns kapell följt av en gemensam picknick. 

Innan vi började vår vandring var kardinal Anders Arborelius, fader Martin Ferenc, kyrkoherde av Vår Fru av Rosenkransens församling, och flera andra inbjudna till en lunch i Karlstads biskopsgård.