2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Tillgång till mat åter osäker i delar av Eritrea

Utbildning i katastrofriskreducering i byn Ederba nära staden Keren.    Bild: ErCS

Utbildning i katastrofriskreducering i byn Ederba nära staden Keren. Bild: ErCS

År 2017 drabbades även Eritrea av svår torka och matläget för stora delar av befolkningen blev mycket osäkert. Men 2018 blev det bättre tack vare rikliga sommarregn. Samtidigt gjorde också fredsavtalet med Etiopien att tillgången till mat förbättrades.

I år har emellertid skadeinsekter och alltför våldsamma regn över bland annat höglandet i norr återigen gjort läget skört där. Och i östra delarna har torkan åter slagit till.

En kartläggning gjord av den katolska kyrkan i landet visar att undernäringen bland befolkningen i år har minskat, men läget är inte stabilt. För eritreanska barn under fem år är läget fortfarande en anledning till oro. Akut undernäring är en av de viktigaste orsakerna till dödsfall i denna åldersgrupp.

Redan under torkans år 2017 startade den katolska kyrkan i Eritrea ett stort hjälpprogram med stöd av en rad Caritas – bland annat Caritas Sverige som kunde bidra med 200 000 kronor tack vare gåvor som kommit in till biståndskontot. Programmet löper över tre år och avser att förbättra tillgången till mat och livsuppehället i allmänhet, samtidigt som det bygger upp motståndskraften hos utsatta delar av befolkningen mot de återkommande perioderna av torka.

Programmet redovisar nu goda resultat. Liv har kunnat räddas i bland annat regionerna Gash Barka och Anseba och bland internflyktingar. Och i år fortsätter aktiviteterna med framför allt förbättrad tillgång till vatten, vilket sker genom att vattenkällor renoveras eller byggs nya. Likaså satsas på insatser inom områdena hygien och sanitet.

De fortsatta insatserna behöver stöd och du kan hjälpa till genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha till 900 4789 och märka gåvan med ”Eritrea”. Du kan också ge en gåva direkt på denna hemsida.

Tack för din gåva!