2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Internationella dagen för humanitärt arbete

Caritas på plats i Centralafrikanska republiken.   Bild: Jiri Pasz/Caritas Internationalis

Caritas på plats i Centralafrikanska republiken. Bild: Jiri Pasz/Caritas Internationalis

Varje år den 19 augusti firas den Internationella dagen för humanitärt arbete. Det är för att hedra humanitära insatser i hela världen och sprida tanken att det är viktigt att stödja människor i kris.

I år på denna dag lanserar Caritas Europa en ny mikrowebbplats om nödsituationer och humanitärt arbete (https://www.caritas.eu/humanitarian-action). Det är en plattform för att öka medvetenheten om pågående små - och medelstora nödsituationer i Europa i vilka Caritas är aktivt. Plattformen är också en källa för information om vår humanitära opinionsbildning och kapacitetsbyggande arbete. Vårt fokus ligger på att förbättra förmågan hos lokala aktörer – deras beredskap, motståndskraft och insatser.

Caritas är ett av de största globala humanitära nätverken och samlar 167 Caritas-organisationer som är verksamma i mer än 200 länder och territorier i hela världen. Som en del av detta nätverk är Caritas Europa en stor aktör i humanitära kriser och koordinerar nätverkets svar i små - och medelskaliga nödsituationer i Europa. Caritas är alltid förankrad i lokalsamhället och därmed aktivt på gräsrotsnivå före, under och efter det att en nödsituation har uppstått.

I vårt arbete har vi sett att mediebevakningen kan vara mycket nyckfull vid utbrottet av en nödsituation. Drabbade samhällen och lokala institutioner är ofta i fokus för endast en kort tid, om alls. Ändå är de drabbades många och allvarliga behov oftast långsiktiga och fortsatt uppmärksamhet är avgörande för att vädja till den nationella och internationella gemenskapen om hjälp och stöd.

”Lokala samhällen och organisationer är oftast de första som kommer till hjälp i nödsituationer. Som en katolsk organisation är Caritas en del av dessa lokala samhällen och väl lämpad att ge offren skydd och ovärderligt stöd till människor i nöd. På samma gång kan de som kommer först till hjälp vara människor som själva påverkas direkt av nödsituationen. Ändå fortsätter de att ge viktigt stöd, trots att de mycket ofta möter betydande finansiella begränsningar ”, säger Maria Nyman som är Caritas Europas generalsekreterare.

Humanitära normer och principer, liksom värden som global solidaritet, subsidiaritet och partnerskap är kärnan i Caritas insatser. Med den nya mikrowebbplatsen siktar vi på att ytterligare förbättra öppenhet och ansvar för de människor vi hjälper, men också lyfta fram de privata och offentliga institutioner som stöder dessa livsviktiga åtgärder.