2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sydsudan - "extremt stort behov av humanitär hjälp 2019"

Flyktingar vid hjälpstation i centrala Sydsudan. Bild: CAFOD och Trocaire

Flyktingar vid hjälpstation i centrala Sydsudan. Bild: CAFOD och Trocaire

Behovet av humanitär hjälp inklusive beskydd kommer fortsatt att vara extremt stort under 2019, skriver FN:s organ for samordning av humanitära insatser OCHA i en i rapport. Av de länder som lyfts finns Sydsudan till vilket de insamlade medlen under årets fasteinsamling kommer att gå för att bistå de lidande.

OCHA sammanfattar det globala läget 2019 så här:

Nära 132 miljoner människor i 42 länder kommer att behöva humanitärt stöd inklusive beskydd. Övervägande delen av de humanitära behoven beror på kriser som pågått under en längre tid. Därför står sökandet efter politiska lösningar högst upp på listan för i år.

Väpnade konflikter är den viktigaste orsaken till de humanitära behov som finns i dag. Brist i tillgången till mat kommer dessutom att fortsatt vara ett orosmoln, särskilt i områden som drabbats av de väpnade konflikterna liksom de som drabbats av klimatförändringens effekter.

Totalt räknar OCHA med att omkring 235 miljarder kronor kommer att behövas under året för att bistå de behövande.

Samtidigt drar FN-organet följande slutsatser av året 2018 när det gäller orsakerna till att människor hamnat i nöd:

  • Konflikter – Allt fler människor tvingas på flykt på grund av dessa konflikter. Mellan åren 2014 till 2017 ökade de från 60 miljoner människor i världen till nästan 70 miljoner.
  • Naturkatastrofer – Naturkatastrofer och följder av klimatförändringen har grava följder för människor. Katastrofer drabbar omkring 350 miljoner människor varje år och orsaker skador för många miljarder.
  • Ökande brist på mat – På bara de två åren mellan 2015 och 2017 ökade antalet människor som tvingades leva med ”krishöga” nivåer av brist på mat eller värre från 80 miljoner till 124 miljoner.
  • Långvariga behov – En ”normal” humanitär kris pågår numer under mer än nio år. Nästan tre fjärdedelar av de människor som kunder få humanitär hjälp under 2018 fanns i länder där krisen pågått i sju år eller mer.

 

Caritas-nätverket som spänner över hela världen är djupt engagerat för att hjälpa människor med behov av humanitär hjälp.

Caritas Sverige samlar in gåvor till en rad olika länder. Just nu prioriteras årets fasteinsamling till de lidande människorna i Sydsudan. Men en rad andra insamlingar pågår dessutom samtidigt. Du finner dem längst ner här på hemsidan genom att klicka på ”Genvägar” – ”Pågående insamlingar”.

Tack för din gåva!