2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas rapporterar inifrån dagens Syrien

George Homis och hans familj har kommit hem till Aleppo. De får stöd, men hjälper också till med återuppbyggnaden. Bild: Caritas Syrien

George Homis och hans familj har kommit hem till Aleppo. De får stöd, men hjälper också till med återuppbyggnaden. Bild: Caritas Syrien

Syrien upplevde en bitter årsdag i mars: åtta år av inbördeskrig. Efter en halv miljon döda, med 11,6 miljoner människor som tvingats från sina hem, hur ser det dagliga livet ut inne i Syrien i dag? Caritas Internationalis rapporterar.

För de flesta syriska familjer har mardrömmen av konstant bombning och skottlossning upphört. Regeringen har i hög grad återtagit kontrollen över landet med undantag för ett sista oppositionsfäste runt staden Idlib i norr. Men de som har överlevt bombningar och prickskyttar måste nu försöka överleva i en osäker fred.

Mängder av odetonerade projektiler finns fortfarande överallt i Aleppo och det är bara de viktigaste gatorna som säkra. FN gör bedömningen att situationen är för riskabel för att människor ska återvända till sina hem i staden. Ändå ser Caritas Syrien ett uppsving i antalet återvändande till Aleppo som i dag har en befolkning på 2,25 miljoner människor. De lever i trängande behov av hjälp i ännu svårt skadade byggnader.

Caritas är på plats

Medan många andra hjälporganisationer nu lämnar staden har Caritas Syrien startat sitt nästa treåriga projekt i Aleppo som syftar till att nå 70 000 av stadens mest utsatta invånare. Totalt omfattar projektet drygt 40 miljoner kronor och till det har Caritas Sverige kunnat skicka ner inkomna gåvor om tillsammans drygt 2,5 miljoner kronor.

 Caritas Syrien arbetar över politiska och religiösa gränser i ett land som delats av inbördeskriget. 

”Vi är alla Syrier”, påpekar Hanan Bali som arbetar för Caritas Aleppo. Och hon berättar att Caritas insatser är på väg att dramatiskt förbättra relationerna mellan de kristna och muslimska befolkningsgrupperna.

Hanan var en av de första biståndsarbetarna som tog sig in i de svårt förstörda östra delarna av staden sedan belägringen av dem brutits.

”Muslimerna häpnade när de såg oss klättra över spillrorna för att nå dem. De frågade: ’Är du inte kristen?'. De trodde inte att vi skulle komma tillbaka ”.

Men Caritas Syriens medarbetare kom tillbaka med mat, varma kläder och vänskap.

”Vår relation är nu mycket stark”, säger Hanan. Och hon tillägger att fyra muslimska medarbetare har rekryterats av Caritas Aleppo.

Samtidigt samarbetar Caritas Syrien med den muslimska biståndsorganisationen Hifz al-Neema (”Bevara nåden”) i Ghouta, utanför Damaskus. Mitt i den massiva förstörelsen efter en fem år lång belägring är prioriteringarna nu att dela ut livsmedel, kläder, blöjor och bränsle.

Enorma behov

Sett i hela Syrien är behoven enorma. Landet har 6,6 miljoner internflyktingar och 2,1 miljoner barn som inte kan gå i skolan. Det världsvida Caritas-nätverket nådde under 2018 fram till 667 000 människor i hela Syrien med akut livsmedelsbistånd och grundläggande medicinsk vård, hjälp med återuppbygga hem och att starta om för att trygga försörjningen. 

Under de gångna fyra åren har Caritas-nätverket gått in med nästan 1,6 miljarder kronor i Syrien för att hjälpa de behövande där.

Smärtsam återhämtning

Gradvis börjar den smärtsamma processen av återuppbyggnad komma i gång i landet.

"Det har hänt mycket under det gångna året och skillnaden mot förut är redan stor. Livet är långsamt på väg tillbaka”, säger George Antoine som arbetar för Caritas i Aleppo.

Men priserna har skjutit i höjden. Familjer behöver minst åtta gånger den lön de hade före kriget för att kunna täcka sina grundläggande behov. Även de familjer som har en medlem som har arbete måste fortfarande förlita sig på Caritas matkorgar och kuponger. 

”Caritas Aleppo tillhandahåller mat och psykologiskt stöd. Vi ordnar också undervisning för barn till dess att de kan börja skolan och vi tillhandahåller medicinsk hjälp och hjälper till med hyran. Vi levererar även vatten”, berättar George Antoine.

Caritas ger aktivt stöd till de splittrade samhällena så att de kan överleva och gå vidare. Som George Homis, en ingenjör som nyligen har återvänt till sin hemförsamling i Aleppo och nu hjälper sina grannar att åter bygga upp sina hus.

”Vi kan inte fortsätta med saker som de är nu. Vi måste ta de första stegen för att bygga upp vår stad. Aleppoborna är mycket aktiva människor och de arbetar hårt. Nu har striderna slutat och livet kommer tillbaka ”.

 

Människorna i Syrien och inte minst Aleppo behöver fortsatt hjälp. Du kan göra en insats för att bistå dem genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Syrien 2018”. Du kan också ”swisha” en gåva till 900 4789 eller ge en gåva direkt på denna hemsida och märka den med samma ord.

Tack för din gåva!