2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

What is HOME?

"Den längsta delen av mitt liv – 27 år – levde jag i Karmelitklostret i Norraby-Tågarp som blev hemma för mig. Det har alltså präglat mig mer än något annat att få leva ett liv i bön, tystnad och avskildhet. När jag sedan kallades att bli biskop och flyttade till Stockholm blev det utåt sett ett annat hemma med mer utåtriktade uppgifter. Men på något sätt förblev ändå klostret hemma på det inre planet. På djupet försökte jag bli kvar i Guds närvaro och ha en inre klostercell, där jag kunde dra mig tillbaka och leva samma liv. Jag tänker ibland att det är som en föraning om vårt definitiva hemma, Guds eviga rike.

Så länge som hållbarhetsmålen I Agenda 2030 inte har uppnåtts, kommer många människor att behöva lämna sina ursprungsländer – i jakten på en plats där de kan bo under värdiga förhållanden och känna sig som hemma. Stöd därför kampanjen #whatishome nu!"#biskopanders