2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Trygghet för kvinnor och barn på flykt

Under MR-dagarna, de Mänskliga rättighetsdagarna, på Stockholmsmässan i Älvsjö i november, bjuder Caritas Sverige in till ett samtal kring Agenda 2030 och trygghet för kvinnor och barn på flykt. Samtalet äger rum den 16 november kl 13.00 och panelen består bland annat av Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt, George Joseph från Caritas Sverige och representanter från UNICEF, Kvinna till kvinna och RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor.

Fokus i diskussionerna blir kring behovet av en säker, reglerad och ansvarsfull migration. Kvinnor och barn - i synnerhet flickor - är särskilt utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld, bland annat sexuellt våld. Hur kan vi som individer eller som företrädare för civila samhället agera för att påverka våra politiker att ta ett krafttag för denna målgrupp och nå målet 2030?

 Läs mer här: https://www.mrdagarna.nu/