2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ny global överenskommelse om flyktingar nära förestående

Caritas Internationalis har varit djupt delaktig i att ta fram den globala överenskommelse om flyktingar som kommer att lanseras av FN om ett par månader.

Flyktingsituationen i världen är fortsatt problematisk och kommer snarare utvecklas till det värre, tror många bedömare. Förhoppningen är att alla medlemsnationer i FN kommer att skriva under överenskommelsen som inte är lagligt förbindande men väl moraliskt. En av de viktigare punkterna är att alla länder solidariskt måste ta hand om världens flyktingar.

“Vi befinner oss i ett avgörande läge där vi behöver en ny och mer omfattande strategi för att kunna ta hand om människor på flykt i världen, så att vissa länder och samhällen inte tvingas hantera situationen på egen hand”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

"Fjorton länder håller redan på att framställa ett nytt banbrytande förslag för att ta itu med flyktingsituationer, och inom ett par månader kommer Global Compact on Refugees att vara redo att antas av FN:s generalförsamling... Ingen väljer att bli flykting, men vi andra har möjligheten att välja hur vi kan hjälpa till, avslutar Grandi.”