2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Utplåna fattigdomen

I dag, på den internationella dagen för att utplåna fattigdom, uppmanar Caritas Europa politikerna som kandiderar till Europaparlamentet våren 2019 att arbeta hårdare för att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och social utslagning.

Det blivande parlamentet bör göra sitt yttersta för att snabbt genomföra Agenda 2030 och uppfylla målen för hållbar utveckling senast år 2030. Särskilt bör politikerna vidta lämpliga åtgärder för att uppnå mål nummer ett: att utplåna fattigdom.

EU kan och måste visa sin beslutsamhet när det gäller att skydda alla invånares sociala rättigheter.

När barn växer upp i fattigdom är det sannolikt att de förblir fattiga resten av sina liv. Ända sedan den finansiella och ekonomiska krisen 2008 har åtstramningspolitiken lagt ner många nationella sociala trygghetssystem runt om i Europa. Européerna, liksom alla folk, förtjänar ett sådant skydd eftersom det bidrar till att minska ojämlikheten och förbättra den sociala sammanhållningen för alla

I Sverige lever cirka 100 000 i materiell fattigdom. Även om den siffran är bland de lägsta i Europa ökar klyftorna alltmer mellan de fattigaste och de rikaste.

- EU kan göra mer mot fattigdom. Det behövs fler arbetstillfällen för de mest utsatta och ett bättre socialt skydd för alla. Genom att rösta i det kommande Europaparlamentsvalet kan vi påverka detta, säger Jorge Nuño Mayer, generalsekreterare för Caritas Europa.

Förhoppningen är givetvis att vi aldrig mer ska behöva uppmärksamma den 17 oktober igen.

Fattigdomen ökar i Europa. Bild: Caritas Europa