2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

EU-beslut drabbar de mest utsatta

Vid förra veckans EU-toppmöte prioriterade Europas ledare att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr. Sammanfattningen blir att EU nu låter ansvaret för migrationspolitiken ligga hos länderna själva, länder som ofta ignorerar mänskliga rättigheter.

Det förslag om “asylcenter” som lanserades på förra EU-toppmötet i juni ligger fast. Europeiska rådet kommunicerade att man vill fortsätta arbetet med samtliga delar som föreslogs i somras. Tanken är att ansvaret för att hantera migranter läggs ut på länder utanför EU, framförallt i norra Afrika, trots att flera av dessa länder bevisligen kränker mänskliga rättigheter.
 
- Den koloniala idén om att EU ska etablera asylcenter i andra länder kommer aldrig att fungera. Det bredare partnerskap de pratar om finns det inget stöd för, säger George Joseph vid Caritas Sverige.
 
Lagstiftningen som föreslås kring återvändande innebär att själva asylprocessen ska snabbas upp och att asylsökande som vill överklaga ett utvisningsbeslut måste göra det inom loppet av fem dagar. De som nekas får max upp till trettio dagar att återvända frivilligt, men varje medlemsstat kan bestämma om en kortare tidsfrist. EU har mot en betalning på 6 miljarder euro över två år kunnat skicka tillbaka migranter från de grekiska öarna till Turkiet. Den så kallade överenskommelsen föreslogs i juni att utvidgas till att gälla samtliga EU-länder.
 
- EU tar inget ansvar för mänskliga rättigheter när unionen inte utvecklar säkra och lagliga vägar. Den enda vägen framåt är att vi visar solidaritet med människor på flykt, avslutar George Joseph.