2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Varumärkesskydd av Caritas Sveriges logotyp

År 2015 blev logotypen för Caritas Sverige varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Skyddet innebär att ingen annan organisation får använda logotypen i eget material och syfte utan uttryckligt tillstånd från Caritas Sverige. Detta gäller såväl i fysisk som i elektronisk form.

Syftet med skyddet är att undvika så kallad varumärkessnyltning eller varumärkesintrång. Det betyder att det aldrig får råda någon tvekan om vilken organisation som loggan representerar och att den goda verksamhet och den goda renommé som logotypen är förknippad med. Om en logotyp används av mindre nogräknade aktörer på ett tvivelaktigt sätt eller med kriminellt uppsåt lider organisationen som äger logotypen en stor och svårreparerad skada som är ytterst kostsam för organisationen och tar mycket lång tid att reparera.

Även en organisation med gott uppsåt och goda intentioner som otillåtet använder loggan kan göra stor skada genom att det uppstår en förvirring kring avsändaren och vad avsändaren har för budskap. Ägaren mister kontrollen över sitt märke och därmed vad organisationen är och står för.

Med en logotyp som är varumärkesskyddad minskar risken för varumärkessnyltning betydligt samt sparar pengar och anseende åt organisationen som äger den.

Det står Caritas Sverige fritt att tillåta eller inte tillåta användning av logotypen som man vill.

För frågor kring varumärkesskyddet och logotypen vänligen kontakta informationsansvarig Olle Sylvén på olle.sylven@caritas.se