2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Tragedin i Sydsudan växer

Två tredjedelar av Sydsudans befolkning hotas nu av svält

Tragedin i det konfliktdrabbade Sydsudan väntas förvärras ytterligare under de kommande månaderna. Inbördeskrig och torka ledde för ett år sedan till en omfattande hungersnöd och svårt mänskligt lidande. Nu varnar FN för att tillgången till mat för mer än 7 miljoner människor i landet återigen riskerar att försämras kraftigt i sommar.

Rapporten från FN:s avdelning OCHA som koordinerar humanitära insatser bygger sin bedömning på siffror som jämfört januari månad i fjol med samma månad i år. De visar på en 40 procentig tillväxt i antalet sydsudaneser för vilka tillgången till mat har nått en kritisk nivå.

Fler än någonsin hotade

Dessutom varnar tre andra FN-organ (FAO, Unicef och WFP) för att den förbättring av försörjningsläget som hjälporganisationer lyckats etablera i slutet av 2017 nu hotar att kollapsa. Det skulle innebära att fler människor än någonsin i Sydsudan hamnar i svält och hungersnöd. Det gäller inte minst under den så kallade ”magra säsongen” mellan maj och juli som är tiden då den gamla skörden tagit slut och den nya skörden ännu inte kunnat bärgas.

Bakom den katastrofala situation ligger den snart fem år gamla väpnade konflikten som sliter sönder landet. Den har orsakat ett kraftigt fall i jordbruksproduktionen. Samtidigt har landets ekonomiska kollaps bidragit till att förvärra läget genom att den bland annat har gjort det omöjligt att kompensera det bortfallet med import av mat. Därtill har utdragna torrperioder under de senaste åren tillsammans med flera skadedjursangrepp än vanligt haft en förödande effekt.

Caritas finns på plats

En rad Caritas-organisationer finns bland dem som har program på gång i Sydsudan för att hjälpa befolkningen att överleva. Bland annat har Caritas Sverige tillsammans med Caritas Tyskland till och med maj månad i år drivit ett projekt i norra delen av landet.

Den nu växande tragedin gör stödet till Sydsudans befolkning än mer angeläget. Under hela året 2018 driver Caritas Sydsudan och Caritas Internationalis ett projekt i flera delar av landet som prioriterar matförsörjning för flera utsatta grupper. Till detta projekt har Caritas Sverige lovat att bidra och vi vädjar nu om gåvor för att kunna uppfylla det löftet.

Du kan hjälpa oss hjälpa genom att sätta in din gåva på biståndskontot Bg 900-4789 och märka talongen med ”Sydsudan”. Du kan också enkelt swisha gåvan till 900 4789 och märka den på samma sätt.

Tack för din gåva!

Läs mer om den långvariga krisen i Sydsudan här på vår webbplats

Vägen för att hämta vatten är farlig och lång.

Bild: Caritas Internationalis