2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Svältkatastrof hotar i Kongo-Kinshasa

Kasai-provinsen i södra delen av centrala Kongo-Kinshasa har i åratal plågats av en väpnad konflikt. Den har ödelagt samhället och tvingat människor på flykt och har nu gett upphov till en komplex och allvarlig humanitär kris.

Provinsens landskap är i dag i många stycken förstört och överlevande som söker sig tillbaka till sina byar finner dem nedbrända, deras odlingar har skövlats och tre odlingssäsonger har redan gått om intet. Dessutom ökar epidemiska sjukdomar i området.

Resultatet av denna katastrofala situation som utspelar sig i en slags mediaskugga är att 3 miljoner människor i dag hungrar i Kasai. Bland dem finns 400 000 barn som redan nu är svårt undernärda.

Utan hjälp utifrån kommer många utsatta människor inte att kunna överleva den svåra situation de står inför.

”Detta är en sanning katastrofal humanitär nödsituation. Behoven är enorma”, säger Caritas Kongos Jean-Pierre Pokavu.

Liksom flera andra biståndsorganisationer har Caritas Internationalis tillsammans med Caritas Kongo och Caritas Belgien lanserat en global kampanj för den krigsdrabbade befolkningen. De är redan på plats och delar ut mat, nödvändiga hushållsartiklar och hygienartiklar. Flera andra Caritas-organisationer fortsätter med sitt långsiktiga stöd i regionen.

Påve Franciskus utlyste en dag av bön och fasta för freden i världen i februari i år och lyfte då särskilt fram Kongo-Kinshasa och Sydsudan. Även FN har gett situationen i Kasai sin högsta nödklassificering.

Caritas Internationalis har tagit fram ett rikt material (på engelska) om Kasai. Det innehåller siffror, statistik, videor, intervjuer och vad Caritas gör för att hjälpa den lidande befolkningen.

Du kan se detta genom att klicka här: https://www.caritas.org/2018/02/kasai/

I reportaget erbjuds du möjligheten att ge en gåva. Det fungerar tyvärr inte härifrån Sverige, men du kan skänka en gåva genom att sätta in den på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha till 900 4789. Märk din gåva med ”Kasai”. Caritas Sverige kommer att förmedla gåvorna till de behövande i Kongo-Kinshasa.

Tack för din gåva!

Det är också tid att bryta tystnaden i vårt land om denna katastrofala situation. Berätta för andra!

Tillgång till mat och hälsovård, liksom rent vatten och skolgång står på programmet.

Bild: Caritas Internationalis