2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Fasteinsamlingen gav drygt 2,3 miljoner kronor

Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling till förmån för Caritas Syriens arbete med Aleppos återuppbyggnad är nu avslutad.

Det står nu klart att insamlingen nådde över 2,3 miljoner kronor. Det är ett mycket glädjande resultat som överstiger förra årets fasteinsamling.

Ett stort tack till er alla som bidragit till detta!

När alla medel definitivt kommit in kommer de att överföras till Caritas Syrien. I slutet av förra året kom Caritas Syrien och Caritas Sverige överens om en förlängning av det hjälpprogram som nu löper i Aleppo och som avslutas med maj månad i år. Det har riktat in sig på att ge hjälp till ”konfliktdrabbade familjer i Aleppo att bygga upp sina liv och sitt samhälle”. Under 2017 nådde Caritas Syrien omkring 200 000 hjälpbehövande i staden med det.

Fortsättningen av detta program som nu förbereds och beräknas starta i juli/augusti i år kommer huvudsakligen att bestå av samma fem delar som det som nu avslutas:

  • hjälp till familjer, så att de får tillräckligt med mat,
  • hjälp till familjer att ordna sitt boende,
  • hjälp med livsviktiga mediciner till särskilt utsatta människor,
  • undervisning för barn som drabbats av konflikten (här fortsätter svenska gåvor från förra adventsinsamlingen att komma väl till användning),
  • psykosocialt stöd till barn, så att de kan hantera sina minnen från kriget.

Förutom den grundplåt som årets svenska fasteinsamling redan nu är ska det nya förlängda hjälpprogrammet öppnas upp så att andra Caritas-organisationer kan bidra till ett brett stöd till Aleppos återuppbyggnad.

---

Våldet i Syrien visar ännu inga tecken på att mattas av och våra lidande systrar och bröder där behöver fortsatt att vi bär dem i våra böner. De behöver också materiell hjälp under denna svåra tid. Därför kan du fortsätta att hjälpa dem genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha till 900 4789. Märk din gåva med ”Syrien 2018”.

Tack till er alla som hjälper till och bidrar till Aleppos återuppbyggnad!