2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige och GDPR

Den nya GDPR-lagen innebär kortfattat att du som är medlem i olika organisatioerns register har rätt att få veta vilka uppgifter de har om dig och har rätt att få uppgifterna om dig raderade om du vill.

Caritas Sverige följer GDPR. Det innebär att vi ansvarar för våra register enligt den nya lagen. Är du, eller har du varit, gåvogivare till de olika insamlingar Caritas Sverige genomför har du alltså rätt att få information om att du finns i våra givarregister och vilken information vi har om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret om du så önskar.

Informationen som finns i registret är de uppgifter du själv har lämnat till oss. Det handlar om namn, adress, personnummer, kontonummer och i vissa fall e-postadress.

Vi använder detta register endast för att kunna informera er om våra insamlingar samt att kunna dra ett överenskommet belopp i det fall du har anmält dig som givare via autogiro.

Vi har inga personuppgifter utöver de som du har lämnat till oss och kommer inte att lämna ut dem till någon extern part.

Vi hoppas att vi framöver får informera dig om våra kommande insamlingar, men om ni inte önskar kvarstå, vänligen meddela oss via e-post, så raderar vi era personuppgifter.

Information om GDPR från Datainspektionen

Mer information om hur Stockholms katolska stift hanterar lagen

Caritas Sverige