2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Påskbudskap av kardinal Luis Antonio Tagle, ordförande för Caritas Internationalis

Under denna påsk bjuder vi på Caritas in dig att följa med på en resa av tro, hopp och kärlek tillsammans med invandrare och migranter *.

Jesus företog många resor under sitt liv. Som ett ofött barn färdades han från Nasaret till Betlehem. Som nyfödd tvingades han på flykt med sina föräldrar till Egypten. Som predikant reste han på Galiléens vägar. Hans slutliga resa var upp på Golgata då han bar sitt tunga kors.

Men det som verkade vara slutet på Jesu resa var egentligen bara en början. Genom att lämna graven förändrar Kristus vårt sätt att tänka och känna inför andra. Genom att återuppstå från de döda uppmanar Kristus oss att rulla bort stenen som hindrar våra egna hjärtan för att i stället dela resan med varandra - särskilt med de mest utsatta människorna, med invandrarna och migranterna.

I september 2017 lanserade påve Franciskus Caritas kampanj Share the Journey, Dela resan. Han uppmanade oss då att öppna våra hjärtan för hoppet eftersom det är hoppet som driver migranter att lämna sina länder samtidigt som hoppet även finns i oss som välkomnar dem.  "Hoppet är den kraft som driver oss att dela resan med migranterna eftersom vi faktiskt reser tillsammans; de reser till vårt land och vi närmar oss dem för att förstå deras kultur och deras språk”, säger påve Franciskus.

Att möta Jesus i andra

Inte långt efter sin död uppenbarade Jesus sig för två lärjungar på vägen till Emmaus. Lärjungarna var mycket rädda eftersom Jesus nyligen hade dött. De kände inte igen Jesus förrän de åt tillsammans och bröt brödet med honom. Hur ofta känner vi själva inte igen Jesus i de människor som korsar våra vägar? Vi kan vara alltför upptagna och distraherade eller helt enkelt instängda i graven av våra egna rädslor och missuppfattningar. Men det finns speciella stunder i våra liv när vi behöver påminnas om en grundläggande sanning: vi har varandra för att vi ska ha någon att dela vår livsresa med.

Jag sträcker ut mina armar

Den enkla gesten att sträcka ut dina armar mot någon betyder så mycket eftersom den berör så djupt i en människas själ. Detta är den skenbart enkla gest vi uppmuntrar folk att göra som en del av kampanjen Share the Journey, Dela resan. Jag sträcker ut mina armar. Om det är till en person som är ensam och isolerad blir det en gest av solidaritet. Om det är till en person som är skadad blir det en gest av helande. Om det är till en person som gått vilse är det ett erbjudande om vägledning. Om det är till en person som känner att ingen bryr sig, blir det ett tecken på vänskap. Den här enkla gesten att sträcka ut sin armar kan betyda så många olika saker i en människas livsresa.

Kristus sträckte på samma sätt ut sina armar på korset för att nå ut till andra, den slutgiltiga gesten. Han sträckte ut armarna för att nå oss men även för att ta emot Guds vilja.

Vi behöver naturligtvis inte göra helt extraordinära saker för att göra skillnad i människors liv. Små gester, vanliga gester, när de görs med uppriktighet, med ljus av mänsklig förståelse och medkänsla, kan däremot få extraordinär effekt.
Vi uppmanar er alla att göra dessa små gester av medkänsla mot de flyktingar och migranter du möter i din vardag. Vi uppmanar dig att se Jesus i både invandraren och i dig själv

Vi hoppas att dessa små handlingar av förståelse och gemenskap skapar en våg av mänsklig solidaritet som tar oss på en resa vilken kan öppna nya möjligheter. Genom att utnyttja den gemensamma energi vi skapar tillsammans kommer vi kunna sätta världen i brand med hjälp av Guds kärlek.

* Caritas definierar en migrant som en person på flykt som är i behov av hjälp, stöd och skydd. De kan vara antingen flyktingar eller asylsökande. De kan också vara fördrivna inom sitt eget land på grund av en konflikt eller en naturkatastrof, eller så kan de ha tvingats flytta för att söka arbete. De kan vara vuxna eller barn, resa på egen hand eller med sina familjer. De kan ha blivit utsatta för människohandel.