2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Människan är kyrkans första väg

Demokrati - ett ansvar för alla

I år är det hundra år som vi har haft ett demokratiskt system i Sverige där alla myndiga personer genom val kan påverka den politik som landet ska föra. Demokrati är inget självklart och det är något som vi hela tiden aktivt ta del i för att bevara som system.

Den katolska kyrkan uppmanar sina medlemmar att ta ett aktivt politiskt ansvar för att tillsammans med alla andra bygga ett samhälle som tjänar det gemensamma goda. Fokus och utgångspunkt är människan, i synnerhet de människor som lider, är fattiga, är förtryckta och som förnekas sina grundläggande rättigheter.

I encyklikan Redemptor Hominis, ”Världens återlösare” från 1979 fastslog den helige Johannes Paulus II att ”Människan är kyrkans första och grundläggande väg”. Varje människa och alla människor är skapade till Guds avbild och likhet och har därför samma värde och värdighet. När vi inte lyckas så bra, när en människa kränks i sin integritet, har vi ett hopp om att både den kränkta människan och förövaren ska få upprättelse genom frälsningen i Jesus Kristus.

 

Värna liv och värdighet - Valet 2018

Under den här rubriken kommer olika kyrkliga och bibliska texter att publiceras från och med nu och fram till riksdagsvalet i september i år. Dessa texter kan fungera som en spegel för vår reflektion över vilken politisk riktning vi vill välja att stödja i höst. Katolska kyrkan som sådan tar aldrig ställning för ett specifikt parti. Däremot tolkar hon tidens tecken och belyser dem genom sin tradition och genom den heliga Skrift.

Artikelserien "Värna liv och värdighet - Valet 2018" är ett samarbete mellan Justitia et Pax, Respekt och Caritas Sverige.