2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Fattigdom bland unga i Europa ökar

Dagens unga får det allt sämre ekonomiskt och socialt. För första gången sedan andra världskriget riskerar de som är unga att få det sämre jämfört med föregående generation. Det skriver Caritas Europa om i en rapport som publiceras den 28 mars. Rapporten grundar sig på en undersökning av den allt sämre situationen för unga i 16 europeiska länder.

Det Europeiska rådet sammanträder den 22-23 mars för att diskutera lämpliga åtgärder mot den allvarliga utvecklingen. Caritas Europa säger att det behövs snabba insatser för att bryta den här negativa trenden och påminner samtidigt politikerna i Europa att alltid värna den mänskliga värdigheten för ett framtida hållbart samhälle.

Den generella fattigdomen ökar

Fattigdomen bland unga i Europa hänger intimt ihop med den ökande fattigdomen generellt i Europa. Idag riskerar nästan 150 miljoner människor inom EU:s gränser att hamna i relativ fattigdom, det vill säga att man har under 60 procent av medianlönen i respektive land att leva på.

Även i Sverige ökar den relativa fattigdomen. I Sverige riskerar drygt 18 procent av befolkningen fattigdom. Snittet inom EU är drygt 23 procent.

En generation med många utsatta

Caritas rapport visar tydligt att ungdomar som är utsatta för fattigdom samtidigt har en alltmer begränsad tillgång till bostäder, arbete och utbildning. Det är i många fall en nedåtgående spiral för dem.

För första gången sedan andra världskriget finns nu en verklig risk att dagens unga kan få en generellt sett lägre levnadsnivå än sina föräldrar även i vuxen ålder. Rapporten bör därför fungera som en väckarklocka för dem som inte har tagit Europeiska rådets varningar på allvar.

Här får du mer fakta:

http://www.caritas.eu/news/youth-poverty-in-europe-traps-young-people-between-hope-and-despair

https://www.europaportalen.se/2017/10/storre-risk-fattigdom-i-sverige

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion