2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Så arbetar Caritas Sverige

Caritas Sverige arbetar huvudsakligen inom tre verksamhets-områden:

Arbetet i församlingarna

De lokala församlingarna och deras medlemmar är nyckeln till allt karitativt arbete. Caritas Sverige har i uppdrag att på alla sätt stödja och uppmuntra församlingarna i Stockholms katolska stift att bygga upp ett eget karitativt arbete på lokal nivå. Eftersom det karitativa arbetet i församlingarna tar sig många uttryck vill vi ge församlingarna stöd i olika former genom till exempel uppmuntran, inspiration och utbildning.

Migranter och flyktingar

Caritas Sverige arbetar också med migranter och flyktingar, asylsökande och offer för människohandel och arbetar för att främja allas integration i vårt samhälle. I den verksamheten har vi två huvudinriktningar som vi arbetar med parallellt: praktisk hjälp till dem som flyr eller söker en ny framtid samt ett långsiktigt påverkansarbete både nationellt och internationellt. I detta arbete är MIND-projektet en viktig del.

Insamlingar

Caritas Sverige genomför olika typer av insamlingar insamlingar till biståndsprojekt utomlands. Insamlingsarbetet utförs i samarbete med respektive lands Caritasorganisation. Alla människor som har blivit drabbade av naturkatastrofer, blivit offer för väpnade konflikter, varit tvungna att fly sina hem eller lever i fattigdom har rätt att få humanitärt stöd från oss som lever i en betydligt tryggare värld.