2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

M.IN.D.- projektet är i gång

M.IN.D.-projektet är i gång

Nu är vi igång! Den 13 juni var det officiell kick-off för det EU-finansierade projektet M.IN.D. hos Caritas Sverige på Brunnsgränd 4. Tilldragelsen invigdes officiellt av biskop Anders tillsammans med ansvariga projektledaren Suzanne Jenner.
Syftet med projektet är att få fler att känna till migrationens och integrationens positiva effekter för samhället. Caritasorganisationer från 11 länder inom EU är med i M.IN.D.
Under tre års tid kommer ni få se ett antal aktiviteter och inlägg här på Facebook och på caritas.se som vill öka kunskap och kännedom om migration och integration. Följ oss på Caritas Facebook-sida samt på Twitter.

Fakta om projektet

Biskop Anders

Biskop Anders inviger projektet

mind invigning

Suzanne Jenner projektleder M.IN.D.

Totalt medverkar 11 europeiska länder i M.IN.D.

Totalt medverkar 11 europeiska länder i M.IN.D.