2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Internationell solidaritet kring flyktingar

I samband med Världsdagen för migration den 20 juni och de pågående politiska förhandlingarna om det globala ramverket för flyktingar uppmanar Caritas Europa de europeiska regeringarna att öka en säker och laglig väg för flyktingar och migranter.

Vi på Caritas står för ett Europa som ger varaktiga, hållbara lösningar för personer som behöver skydd och vill visa solidaritet och dela ansvaret med de länder som redan har tagit emot de flesta flyktingarna i världen.

I dag befinner sig 22.5 miljoner människor på flykt i världen. Ca 85 procent av flyktingarna befinner sig idag i länder utanför Europa som till exempel Etiopien, där 740 000 skyddssökande personer finns för närvarande. Turkiet har tagit emot den allra största andelen av världens flyktingar, 2,8 miljoner människor, och Libanon har tagit emot en miljon flyktingar, vilket utgör en sjättedel av landets befolkning.

Flyktingarna i dessa länder kan inte återvända till sina ursprungsländer på grund av krig och förföljelse där. De har också små möjligheter att integreras i det första landet de sökt asyl i, antingen på grund av politisk instabilitet, fattigdom eller brist på lämplig infrastruktur. Säkra och lagliga vägar för personer med behov av skydd saknas också. Detta tvingar många asylsökande att riskera sina liv och påbörja osäkra och farliga resor för att nå säkrare asylländer.

Vi uppmanar därför till internationell solidaritet med flyktingmottagande länder utanför Europa. Det skulle också erbjuda en varaktig lösning för integrationen av flyktingar vars liv och grundläggande rättigheter i högsta grad hotas i deras första asylländer.

Endast genom att öka bosättningsplatser och tillhandahålla trovärdiga, säkra och lagliga vägar till personer som behöver skydd, kan vi se till att flyktingar och migranter har möjlighet att framgångsrikt bygga upp och börja om sina liv igen.

I det här sammanhanget är de pågående förhandlingarna ett gyllene tillfälle att visa solidaritet med de första asylländerna och bidra till utvecklingen av en global ansvarsfördelning av flyktingar.