2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

EU, försvaga inte asylrätten!

Inom kort kommer EU fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem som riskerar att ge flyktingar kraftigt försämrade rättigheter och skydd.

Ett av förslagen vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer. Utan permanenta uppehållstillstånd blir det svårt för människor att bygga upp nya liv och känna hopp om framtiden.

Typen av uppehållstillstånd är också avgörande för familjeåterförening. Om förslaget går igenom innebär det att Sverige inte kommer kunna återgå till vår ordinarie, mer humana lagstiftning som gällde fram till sommaren 2016.

Det finns även förslag som till och med strider mot FN:s Flyktingkonvention. Ett förslag innebär att EU kan skicka tillbaka asylsökande till länder utanför unionen. Där är risken stor att de inte får en rättssäker asylprövning. Ett annat förslag är att upprätta en lista på så kallade ”säkra länder”. Det kan göra det svårare att ta hänsyn till individuella asylskäl, såsom en persons särskilda utsatthet p.g.a. religionstillhörighet, etnisk tillhörighet eller sexuella läggning.

Vi kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

  • inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna!
  • inte hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd!

Läs mer på Caritas Europas webbplats