2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Svältkris hotar i Venezuela

På kort tid har det förut relativt välmående Venezuela blivit en ekonomisk och humanitär katastrof, skriver Caritas Norge på sin hemsida. Landet upplever i dag en långsamt framåtskridande kris där svält och död smyger sig närmare. Jämfört med 2014 ligger inflationen nu på över 2 000 procent och en normal månadsinkomst räcker bara till ett dussin ägg.

”Situationen är katastrofal och det finns få utsikter till att det ska bli bättre. Det kan sluta illa”, säger Caritas Norges tillförordnade generalsekreterare Knut Andreas Lid. Han besökte nyligen landet och han är allvarligt oroad över barnen som drabbas.

”Venezuela har förlorat en generation. Den ekonomiska krisen har lett till brist på mat och det märker barnen för livet.”

Barnen särskilt utsatta

Caritas Venezuela påbörjade för 18 månader sedan en kartläggning av hälsoläget för barn under fem år. Utvecklingen är alarmerande. Sju av tio barn som undersökts är undernärda. 15 procent av barnen är så dramatiskt undernärda att det är fara för deras hälsa och liv. FN:s definition av en humanitär kris går vid 10 procent.

”Vi har varken mat, mediciner eller människor nog för att kunna hjälpa alla som behöver det. Behovet av nödhjälp är enormt”, berättar forskaren och näringsexperten Susana Rafalli som arbetar för Caritas Venezuela. Hon leder hälsoundersökningen och deltar i hjälparbetet.

”Utvecklingen går mycket snabbt. Vi träffar dagligen barn som vi fruktar ska dö av svält”, säger Rafalli.

I januari i år var Caritas Venezuela tvunget att skära ned på medicinutdelningen på grund av brist på varor. Matutdelningen däremot är ökat, därför att behovet är så stort.

Kokt risvatten som modermjölksersättning

Den 17 år gamla Marioli Carreño är en av många som känner svälten i kroppen. Hon har ingen bröstmjölk och hennes son Michael som är elva månader gammal riskerar att dö av undernäring. ”Jag måste få hjälp”, säger hon.

Hennes farmor Marisol är mycket orolig: ”Det finns ingen modersmjölksersättning, så vi kan inte ge honom något annat än kokt risvatten”.

Men i det finns bara mycket litet näring. Därför är sonen avtrubbad och slapp. Kvinnorna ser hjälpen de kan få från Caritas som den enda utvägen för Michael att överleva.

Negativ spiral

Orsakerna till krisen i Venezuela är många: felslagen politik, internationella sanktioner och en dramatisk nedgång för statens inkomster efter oljeprisets fall. Kombinationen av dessa är dödlig.

”Människor fruktar att de ska dö av svält. De säljer allt för att kunna köpa mat. Husen töms på värdesaker för att man ska kunna sätta mat på bordet. Jag såg föräldrar som var utmärglade, därför att maten gick till deras barn. När människor har sålt allt lämnar de till slut landet”, säger Knut Andreas Lid.

Kunskapsflykt

Venezuela töms nu på nödvändig kompetens. 52 000 läkare har lämnat landet och 24 000 tandläkare. Entreprenörer har flyttat sina verksamheter utomlands och ingenjörer likaså. Det uppskattas att 1,2 miljoner venezolaner har flytt till Colombia. Hundratusentals har begett sig till andra grannländer.

”Pengarna har förlorat sitt värde och jordbruket saknar medel för att kunna öka produktionen. Det leder till att krisen blir ännu djupare. Till exempel fördes det inte in någon mat till Caracas medan jag var där. Alla lastbilar som fraktade mat hade rånats. Människor är desperata”, berättar Lid.

Han anser att det verkliga läget ifrågasätter den bild som myndigheterna hårt håller fram: Venezuela som ett socialismens fyrtorn i det 21:a århundradet. Nu spricker den.

”Människor bryr sig inte om vem bär ansvaret. De har fullt upp med att rädda sina liv. Nu måste regeringen och oppositionen samarbeta, så att hjälp kommer fram.”

Landets president Nicolás Maduro förnekar att situationen är dramatisk och avvisar hjälp från utlandet. Caritas är en av mycket få aktörer som får utföra nödhjälpsarbete i Venezuela.

”Framöver måste världssamfundet pressa myndigheterna i landet till att ta emot nödvändig hjälp. Om inte kommer barnadödligheten att öka dramatiskt under de månader som kommer”, säger Knut Andreas Lid.

Klicka här för att se en utförlig rapport om läget som Caritas Venezuela har ställt samman (på spanska): http://caritasvenezuela.org/informe-alcance-2017

Caritas hjälpprojekt

 

Det är känt att Venezuela inte tar emot hjälp utifrån. Men nu har Caritas Internationalis genom att samarbeta med 10 stift i lika många delstater i Venezuela lyckats sätta igång ett hjälpprojekt som löper fram till i juni 2018. Det riktar sig främst till barn, utsatta familjer och havande kvinnor.

 

Du kan bidra till detta hjälpprojekt genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swish-numret 900 4789. Märk din gåva med ”Venezuela 2018”.

Av de barn som Caritas Venezuela hunnit undersöka är 15 procent så undernärda att det är fara för deras hälsa och liv.

Bild: Caritas Venezuela