2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

”Migrationskrisen”: en kris i våra hjärtan?

Antropologiska och etiska reflektioner om migration och mångkulturalism i Europa

Av Maryana Hnyp

Temat om migranter som når fram till de europeiska länderna för att söka skydd efter naturkatastrofer, från krig eller fattigdom är i dag förmodligen ett av de mest omstridda politiska och sociala ämnen som diskuteras hos oss. Överflödet av tolkningar, prognoser och spekulationer om de förändringar som dessa migranter kan ge upphov till i våra länder och våra sociala miljöer gör det till ett mycket känslosamt ämne som det är svårt att förhålla sig neutral till. 

Mycket har redan sagts om de ekonomiska och politiska svårigheterna förknippade med detta, liksom de interreligiösa utmaningar för den europeiska kristna kontexten som dessa migranter och flyktingar till synes utgör. ”Självförsvarande” politiska och ekonomiska spekulationer åt sidan för ett ögonblick, låt oss se på ämnet ”migration” från en i huvudsak antropologisk och etisk synvinkel.

Migrant eller flykting?

Mycket ofta används dessa två termer utbytbara med varandra. Ändå finns det några viktiga distinktioner som behöver göras. Flyktingar som flyr förföljelse, brott mot mänskliga rättigheter eller väpnade konflikter har i allmänhet rätt till ”internationellt skydd” i en asylland. Däremot, de som flyttar av ekonomiska skäl för att skapa sig ett bättre liv än de kunnat på hemlandet klassas som ekonomiska migranter och ofta skickas de tillbaka hem. 

Det finns också de som flyr hemlandet av båda anledningarna – pågående förföljelse och kaotisk ekonomi. De båda smälter samman i ett enda skäl för att migrera och det är i många fall nästan omöjligt att nysta upp. Men det finns också de som lämnar sitt hemland som flyktingar och sedan fortsätter att flytta av ekonomiska skäl. De kallas ”secondary movers (sekondära flyttare)”.

Läs hela Maryanas artikel och diskussion kring dessa frågor genom att klicka här (engelska):

http://www.caritas.eu/sites/default/files/migration_crisis_a_crisis_of_our_hearts_maryana_hnyp.pdf

Bild: Caritas Europa

Bild: Caritas Europa

Maryana Hnyp arbetar för Caritas Europa med institutionell utveckling och som ansvarig för ”gemenskap och delaktighet och praktisk tillämpning av den katolska socialläran”. Dessutom är hon koordinator vid det katolska universitetet i Leuven (Belgien) för interreligiösa och ekumeniska kontakter och föreläser där om religiös fundamentalism. Hon är teologie doktor och har en Master i europeiska studier från universitetet i Leuven med inriktning på EU:s rättighetsstadga.