2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

”EU:s regeringar måste förplikta sig till sociala rättigheter”

Caritas Europa, i vilken Caritas Sverige är medlem, stöder den rekommendation som ”Konferensen av internationella icke-statliga organisationer/INGO” i Europarådet antog den 24 januari 2018. Den uppmanar alla EU:s medlemsstater att förplikta sig till sociala rättigheter genom att ansluta sig till Europarådets reviderade Europeiska sociala stadgan och genom att erkänna den som EU:s ”sociala konstitution”.

EU:s regeringar måste ta det tillfälle i akt som kungörandet av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter medför och börja med uppgiften att stätta upp en detaljerad färdplan för att nå fram till en effektiv garanti för sociala rättigheter för alla”, säger Peter Verhaeghe som är Caritas Europas expert på socialpolitik och dess representant i INGO-konferensen.

Caritas Europa ser i EU:s kungörande av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter vid toppmötet i Göteborg den 17 november 2017 ett starkt tecken på ett politiskt åtagande att säkerställa sociala rättigheter i en tid när Europa återhämtar sig långsamt från en stor ekonomisk kris som orsakade svår social misär i unionen.

Det är hög tid för nationella regeringar och EU att sätta människor först. Vi måste göra något åt ojämlikheten mellan och inom länderna. Att sätta människor främst är också ett sätt att gå utöver sysselsättningen. Människor är inte bara arbetstagare. De är människor”, säger Jorge Nuño Mayer som är Caritas Europas generalsekreterare.

Caritas Europa instämmer med ”INGO-konferensens” åsikt att alla parter i Turin-processen (det vill säga EU:s medlemsstater) måste följa upp kungörandet av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter med ett genuint åtagande att effektivt förverkliga alla de sociala rättigheter som redan antagits inom ramen för Europarådets Europeiska sociala stadga.

För att säkerställa att detta förverkligande är fast förankrat i samhället ansluter sig Caritas Europa till ”INGO-konferensens” inbjudan till EU och dess medlemsstater att övervaka genomförandet av principerna i den Europeiska pelaren för sociala rättigheter i nära samråd med företrädare för civilsamhället.

För mer information kontakta (svenska):

Alain Rodríguez
Kommunikatör
Telefon: +32 (0)2 235 26 54
Mobil: +32 (0)478 58 54 37
E-mail: arodriguez@caritas.eu

Bild från Caritas Europa.